A FIÚSÁG

arra utal, hogy Isten mély, bensőséges kapcsolatban akar lenni velünk. Krisztus által szeretett gyermekeivé fogadott bennünket, és így ő mennyei Atyánk lett. Ez az Istennel megélt apa-fiúi kapcsolat lehet életünk alapja, forrása és végső célja. Akadémiánk küldetése, hogy ezt az örömhírt terjessze.

Hallgatói Vélemények

Zsóka

Biológus vagyok, és amikor négygyerekes anyaként kulturkeresztyénből krisztuskövető hívővé váltam, Isten a természettudós gondolkodásmódomat, a kíváncsiságomat használta arra, hogy megismerjem őt. A bibliatanulmányozáshoz kerestem egy bibliaiskolát. A Fiúság Akadémia evangéliumi szemlélete, rendszerezett teológiája segített abban, hogy összefüggéseiben lássam a Szentírást és Isten munkáját az életemben. Ajándékként éltem meg, hogy rohanó életemben, egy-egy teljes napot az ige tanulmányozásával foglalkozhatok. Mellesleg, ha nincs az iskola, talán sohasem készültek volna el könyveim a Biblia növényeiről és ételeiről.

Zsóka

Anna

Havonta egy szombat az Úrnak szentelve, a Bibliát tanulmányozva? Naná! Az Akadémián viszont nemcsak Isten szavát ismerhettem meg még jobban, hanem saját magamat is: szembesülhettem gyengeségeimmel, bűneimmel, vakfoltjaimmal. A hétköznapjaim kérdéseivel kapcsolatban kaphattam impulzusokat. Az Akadémián a tanárok szavaiból érződött az a mély megtapasztalás, amit a megszentelődés útján már átéltek, megharcoltak. Így nemcsak egy száraz tananyagot kaptunk, hanem életszagú, a mindennapi életünkhöz is köthető bizonyságtételeket. Nagy hiány van igazán alkalmazható evangéliumi tanításból, örülök, hogy itt ilyen életközeli előadásokat hallgathattam.

Anna

Máté

A Fiúság Akadémia évei alatt – amellett, hogy a Bibliaismeretem egy alapos felfrissülésen esett át, és sikerült elhelyeznem magam Isten történetében – mindenekelőtt a fiúi identitásom megértése és megélése volt az, amit kiemelnék. Felszabadító erejű már maga a gondolat is, hogy Isten, a mennyei Atyám szemében „önmagamban” értékes vagyok, nem kell hozzá állandóan teljesítenem, erőlködnöm. A képzés során elsősorban ez vált hangsúlyossá számomra, és helyre tette bennem azt, hogy mi mindent jelent Pál apostol mondata: „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.”

Máté

Ani

Számomra azért jelent sokat a Fiúság Akadémia, mert minden ismeret az örömhír fényében, az evangéliumtól átitatva érkezik meg. A kegyelem, szeretet és igazság harmóniája folyamatosan érzékelhető, miközben evangéliumi szemléletű, mély és hasznos tudást kapunk Istenről, a Bibliáról, kapcsolatokról, gyülekezetről és a saját szívünkről. A Fiúság Konferencián döntöttem el, hogy elkezdem az akadémiai képzést, ahová a férjemet kísértem el négy hónapos kisbabánkkal. Csodálatos módon az összes előadást végig tudtam hallgatni a konferencián, és ez a hét számomra fontos mérföldkő lett az Istennel való kapcsolatomban. Sok vallásos hiedelmem dőlt meg, amelyeknek addig tudatában sem voltam, és felszabadultam az Atya szeretetében.

Ani

Márti

Istennel plátói szeretetben éltem az akadémiai tanulmányaim előtt, gyönyörködve az Ő bőkezűségében, mint Gondviselőnket ismertem. Az ott hallott és átélt ismeret meghozta az első őszinte találkozást Vele, és egy életre lekötelezett. Hozzá tartozom, az övé vagyok, a kegyelmes Istené. Végre Isten szeretetéből élhetek, és lenyűgöz, hogy személyes kapcsolatom is lehet vele, aki elsősorban nem valamit akar tőlem, hanem engem akar. Isten atyasága is egyre hangsúlyosabbá vált a számomra, miközben a földi apukámmal való kapcsolatomat igyekeztem feldolgozni.

Márti

Judit

Életem egyik legnagyobb ajándéka ez a „több-mint-suli”! A Fiúság Konferencián olyan revelációval éltem meg Istengyermekségemet, ami azóta is mélyen gyökerezik bennem. A mentori csoportban egymás életét kísérve kaptunk és adtunk személyes figyelmet, szeretetet, megélve azt az őszinte kapcsolódást, amire Jézus a tanítványait elhívta. Isten hatalmas dolgokat engedett látni a saját életemben a mentori alkalom vezetője és tagjai által is. A velük való közösség és minden egyes tanítási nap során kézzel foghatóan éreztem Isten jelenlétét.

Judit

Gábor

A Fiúság Akadémián töltött évek alatt nagyban megváltozott az, ahogyan Istenre és önmagamra tekintek. Nagyon kinyílt a világ számomra a különböző tantárgyakkal való megismerkedés során. Sok könyvet kellett elolvasnunk, melyek mindegyike nagy hatással volt rám, kár lett volna egyiket is kihagyni. Mindegyik könyv után azt éreztem, hogy nem véletlenül adták a kezünkbe. A tanárok mindegyike nagyon felkészült és a szakterületükön elmélyült ember, akik ráadásul Istenért lelkesedve adják át tudásukat. Nem nagyképű névválasztás az „akadémia”, hanem találóan utal a tanulmányok színvonalára, minőségére.

Gábor

Zoli

Az akadémiai képzés személyiségformáló hatással volt rám. A hitigazságok, ismeretek gyakorlatiasan voltak tálalva. A konferencián és a mentori csoporton keresztül megtanultam, mit jelent az Atya szeretett fiaként élni a hétköznapokban. Ebben az új identitásban gyökerezhettem meg, ami kihatott az életem számos területére: az Atyával és másokkal való kapcsolatomra, hivatásomra, érzelmeimhez való viszonyomra. Az Akadémia elvégzése után érettebbé, terhelhetőbbé váltam, aki nagyobb reménységgel éli napjait, és folyton keresem azt, hogy miként tudnám Isten átformáló erejű örömhírét továbbadni. Csak ajánlani tudom az Akadémiát!

Zoli

Dóra

Örülök, hogy az Akadémián közösségben tanulhattam, és megérthettem, hogy a tudás nem cél, hanem eszköz, mely által megismerhetem az Atyát a Biblia által. Köszönöm a tanárok odaszánását, türelmét, felkészültségét, az elakadásaimban való segítségnyújtásukat, amelyben megláttam, hogy csak azt adták át nekünk, amit ők maguk is Istentől kaptak. Hálás vagyok Istennek az oktatók kitartásáért az órákon, türelmükért a szünetekben a kávé mellett, és az idejükért is, amit az e-mail-ekben felvetett kérdéseim megválaszolására szántak.

Dóra

Matyi

Ami nagyon hatott rám, hogy a tanárok folyamatosan rávilágítottak arra a mindent átívelő Nagy Történetre, ami végighúzódik a Biblia összes könyvén. Voltak tantárgyak, amik kifejezetten hasznosak voltak a mindennapi keresztény élethez, de voltak olyanok is, amiket a gyülekezeti szolgálatom során tudok hasznosítani. A képzés segített nekem a küldetésem betöltésében. Ajánlom mindenkinek ezt a képzést, aki fontosnak tartja Isten nagy megmentői misszióját, és szeretne olyan tanároktól tanulni, akik hiteles, közvetlen módon adják át a tananyagot, magas szakmai tudás mellett, így is segítve azt, hogy helytálljunk küldetésünk betöltése során.

Matyi

BEMUTATKOZÓ VIDEÓNK

AKADÉMIAI KÉPZÉS

Akadémiai képzésünk során nemcsak bibliai ismereteket akarunk átadni, hanem egy egész életszemléletet, ami minden részében az evangéliumban, az Isten szeretetéről szóló örömüzenetben gyökerezik, „ami Isten ereje minden hívőnek üdvösségére.” (Róm 1,16) A személyességre, az életközeliségre, az ember kapcsolatiságára és az alkalmazhatóságra is nagy hangsúlyt fektetünk mind a kétéves alapképzésünk, mind az erre ráépülő moduláris rendszerű oktatásunk során. Ha szeretnél egy olyan akadémiai közösség része lenni, ahol a tanítás mély mégis életközeli, köztünk a helyed!

MÉDIA

Egy rendszeresen újabb résszel jelentkező podcast csatornát indítottunk Graceland néven. Rövidebb lélegzetvételű, evangéliumközpontű üzeneteinket a Youtube csatornánkra töltjük fel. Reméljük, ez a podcastsorozatunk a kegyelem és feltöltődés szigete lesz számodra ebben a stresszes, a teljesítményekbe belefáradt világban.
Plusz: a másik három aloldalon találhatsz:
– híres teológusoktól, íróktól idézeteket,
– fiúság szemléletű, evangéliumi könyvek ajánlóit
– és az oktatásunkhoz kapcsolódó videós előadásokat.

FIÚSÁG KONFERENCIA

Intenzív, ötnapos, bentlakásos konferencia előadássorozattal, csoportos és személyes beszélgetésekkel, esti bizonyságtételekkel és reggeli dicsőítéssel. A konferencia fókuszpontja kettős. Elsősorban az Isten kegyelméről szóló örömüzenetet olyan nagy dózisban és részletességgel mutatjuk be, hogy mennyei Atyánk szeretete tényleg lenyűgözzön és felszabadítson. Másrészt szeretnénk leásni a szívünk legmélyéig, hogy ne a felszíni problémáinkra adjunk sekélyes, „csináld magad” típusú megoldásokat, hanem az evangélium a valódi gondunkra lehessen gyógyír.

PONTJÉZUS

A PontJézus: az akadémiánk online kurzustára, amely főleg azoknak szól, akik most ismerkedtek meg először igazán az evangéliummal, vagy őszintén keresik a hit útját. A célunk az, hogy az interneten is meg lehessen ismerni a keresztyén örömhír alapjait, és egészséges kiindulópontról kezdődhessen meg a hívők lelki növekedése. Olyan videó, podcast és írásos kurzusokat találsz itt, amiken egy hozzád társított e-mentorral haladhatsz végig a chatfelületünkön beszélgetve vele. Ezek elvégzése kiváló alapot jelent ahhoz is, hogy jelentkezz az akadémiai képzésünkre.

LUTHER MÁRTON: „Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti azt, ami számára szeretetre...

C. JOHN MILLER: „Robert Frost Nyugatra tartó patak című versében egy új-angliai patakról ír, amely...

BILL GILLHAM: „A bűn ereje pedig a törvény” (1Kor 15:56). A törvény az az üzemanyag, ami a bűn...

PAUL E. MILLER: „Az alázat láthatatlanná tesz minket, épp ezért nem fűlik hozzá a fogunk.”  ...

C. S. LEWIS: „Isten nem adhat békességet és boldogságot önmagától függetlenül, mert ilyen dolog...

TIM KIMMEL: „Isten viszont a megbocsátás Istene… nem egyszerű tollvonással, hanem vérrel távolítja...

J. BUZISZEWSKY: „Nem azért féljük Istent, mert ő rossz. Hanem félelemmel vegyes ámulattal állunk...

RANDY ALCORN a gyereknevelésről: „A keresztyén élet sokkal több a bűnnel való foglalatosságnál. Ha...

JOHN ELDREDGE: „Életünk történetét Isten írja, de ő több egyszerű írónál: ő történetünk romantikus...

MEDGYESI PÁL az istenfélő élet egyik nagy akadályáról (1636): „Az a hitvány félelem, mely...

ALAPÉRTÉKEINK

Istenfiúi identitás

Isten – Jézus Krisztus megváltásáért – szerető mennyei Atyánk lett, mi pedig az ő örökbe fogadott gyermekei. Mivel Krisztussal hit által egyek vagyunk, ezért megkaptuk az istenfiúság kiváltságát, amivel megannyi ajándék, ígéret és örök élet jár együtt. A keresztyén élet igazi, lelki fókuszpontja nem más, mint az Isten atyai szívének egyre mélyebb felfedezése és az új identitásunkban való meggyökerezés. Minden, ami a Krisztusé, az a miénk” – ezt tartjuk a keresztyén evangélium legtömörebb megfogalmazásának. Legfőbb célunk, hogy ezt az örömhírt mindig középpontba állítsuk, és arra törekszünk, hogy ez a „fiúság szemlélet” hassa mind a tanításunkat, mind a hétköznapi életünket…

Személyes és életközeli

A keresztyén vallásgyakorlást és tanításokat sok esetben személytelenség és a hétköznapok húsvér valóságától való távolság jellemzi. A mindennapok kérdései és személyes kríziseink nem találkoznak azzal, amit az egyház általában közvetít, és a „közösségi életünk” főként felszínes kapcsolatokban és olyan programokban merül ki, amik megrekednek a távolságtartó, udvariaskodó beszélgetések szintjén. Szolgálatunk során odafigyelünk arra, hogy minél mélyebben, a szívünket is feltárva kapcsolódjunk: személyesen törődjünk hallgatóinkkal, illetve mi magunk is megnyíljunk feléjük…

Teológiailag igényes

Kiüresedett közhelyek és felszínes, gyors válaszok puffogtatása helyett mindig az vezérel bennünket, hogy átgondolt, körültekintő és a Bibliából megalapozott válaszokat keressünk. A Szentírást pedig mindig evangélium- és Krisztusközpontúan értelmezzük: szerelmeslevélként olvassuk, és nem törvénykönyvként. Ráadásul a célunk az, hogy ne egyszerűen csak konkrét igazságokat, igeértelmezést adjunk át, hanem egy teljes, az egész életünket átformáló evangéliumi szemléletet. Ugyanakkor nemcsak az evangélium tartalmának tiszta megőrzésére vagyunk tekintettel, hanem arra is, hogy ezt az időtlen igazságot a mai kort alaposan megismerve, annak nyelvén szólaltassuk meg…

Közösség

Isten nem magányos, individualista keresztyéneket akar magának, hanem az ő nagy családját, a keresztyén Egyházat éppen azért hozta létre Jézus által, hogy mi, emberek újra megtanuljunk igazán mély, elkötelezett, a többieket gazdagító közösségben élni egymással…

Felekezetfüggetlen

Tanításunkban arra az isteni kegyelemre, a keresztyén örömhír teljességére tesszük a hangsúlyt, ami egyesít minden Krisztusban hívőt, és nem elválaszt – bármilyen felekezethez tartozzon is. A célunk az, hogy megéljük az evangélium hitében a szeretetegységünket, és nem akarjuk, hogy másodlagos kérdések elválasszanak bennünket…

„A Nagy Történet”

A világunk többféle, megítélésünk szerint élhetetlen narratívát közvetít számunkra arról, mi az élet értelme, honnan jövünk és hová tartunk. De Istennek is van egy Nagy Története ezzel a világgal! Az a küldetése, hogy megmentsen minket a romlástól és a pusztulástól, és örök élettel ajándékozzon meg. Mi keresztyénként ebbe az isteni misszióba kapcsolódhatunk be…