Idézetek / blog

LUTHER MÁRTON: „Ezt a két tételt bocsátom előre a lélek szabadságáról és szolgaságáról: A keresztyén ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve...

bővebben

JOHN PIPER: „Nagy kérdés a mi generációnk számára, sőt minden generáció számára: ha ott lehetnél a mennyben teljesen egészségesen, az összes földi...

bővebben

WAYNE JACOBSEN: „Arra lettünk teremtve, hogy Isten jelenlétében élő emberek legyünk, s nem pusztán egy teológia vagy etika képviselői....

bővebben

KÁLVIN JÁNOS: „A hívők lelkiismerete, amikor az Isten előtti megigazulás bizonyosságát keresi, emelkedjék magasan a törvény fölé, és felejtse el a...

bővebben

JOHN PIPER: „Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy...

bővebben

TIM CHESTER: „Minden bűnünk mélyén egy hazugság van Istenről. Pál apostol a Róm 1,24-25-ben ezt írja: „Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük...

bővebben

TIM CHESTER: „Mi az imádság? Nem az, hogy megpróbáljuk meggyőzni Istent, hogy jó legyen hozzánk. Nem teljesítmény, hanem egy kegyelmes meghívás...

bővebben

LUTHER MÁRTON: „Az evangéliumban Isten egészen szeretetreméltónak és jóindulatúnak bizonyította meg magát. Mindenki számára készséges. Senkit meg...

bővebben

HEATH LAMBERT: „Fennáll a veszélye, hogy az isteni kegyelem csak egy téma lesz, amiről értekezünk, ahelyett, hogy erő lenne a számunkra, amit...

bővebben

TIMOTHY KELLER: „Ma szinte ez elképzelhetetlen, de a kereszténységet kezdeti megjelenésekor nem tekintették vallásnak. Maga volt a nem vallás....

bővebben

PAUL E. MILLER: „Az érzelmeink bálványozása nem felszabadít bennünket, hogy „önmagunk legyünk”, hanem – épp ellenkezőleg – azt eredményezi, hogy az...

bővebben

C. L. CHASE: „A legalapvetőbb leírása annak, hogy mit jelent keresztyénnek lenni: „nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.” (Róm 6,14b)...

bővebben