Szabályzat

I.

Hallgatóinktól elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben alapértékeinket, és az alábbi hitbeli alapelveinket, melyek oktatásunk alapját képezik:

  • Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, tévedhetetlen, ezért hitünk és életünk minden kérdésében legfőbb tekintélynek tartjuk, s az egészet Krisztusközpontúan értelmezzük.
  • Hiszünk az egy, örökkévaló Istenben, aki személyében három: Atya, Fiú, Szentlélek.
  • Valljuk, hogy az ember a bűn miatt teljesen megromlott, ezért csak kegyelemből, kizárólag Jézus Krisztus keresztáldozata által üdvözülhet hit által.
  • Hisszük, hogy Isten Szentlelke minden újjászületett hívőben lakozást vesz, vezet bennünket és megőriz az üdvösségre.
  • Hisszük, hogy Jézus az idők végén visszajön, ítéletet tart és mindent újjá teremt.

II.

Az Akadémiának az lehet hallgatója, aki legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik (folyamatban lévő középiskolai tanulmányok esetén azonban lehet egyedi elbírálást kérni); a meghirdetett jelentkezési időszakban beküldi jelentkezését; rendelkezik érvényes Gmail-fiókkal; és befizeti az éves képzési díjat/hozzájárulást.

III.

Hallgatóink kötelezettséget vállalnak az előadásokon való rendszeres és pontos megjelenésre, a kiadott anyagok elolvasására, a különböző (iskolai és házi) dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére.                                                                                                                                                                                             

IV.

A hallgatók a képzési díjat/hozzájárulást a tanév kezdete előtt (július 20-ig) egy összegben (kivéve részletfizetési kedvezmény választása esetén) kötelesek megfizetni. Aki rajta kívülálló okból mégsem tudja megkezdeni tanulmányait, az adott év augusztus 20-ig visszaigényelheti a befizetett képzési díja/hozzájárulása teljes összegét.

Aki augusztus 20-tól szeptember 30-ig úgy dönt, hogy valamilyen okból nem kívánja megkezdeni/folytatni tanulmányait, az – amennyiben egy összegben befizette képzési díját/hozzájárulását –  visszaigényelheti a befizetett képzési díja/hozzájárulása 50%-át, illetve amennyiben részletfizetési kedvezményt kapott, csak az októberi részlet megfizetésétől mentesül. Aki szeptember 30. után dönt úgy, hogy nem kívánja megkezdeni/folytatni tanulmányait, annak számára semmilyen visszatérítésre nincs mód. Illetve részletfizetés esetén utolsó részletét is köteles megfizetni.

V.

Ha valaki részletfizetési lehetőséggel él, de bármelyik részletfizetési határidőig nem fizeti be az aktuális részletet, az elveszíti jogosultságát a képzésben való részvételtől.

VI.

Képzésünk a személyes részvételre épül. (Ezért nem lehet az oktatásba online bekapcsolódni, videó- vagy hangfelvétellel pótolni a részvételt.) Továbblépésre jogosító, lezárt tanévnek az számít, ha a hallgató az előadásokon részt vett (a megengedett maximális hiányzás: 8 óra/év, de nem lehet egy oktatási napon 4 óránál többet hiányozni), teljesítette missziói gyakorlatát, valamint valamennyi írásbeli kötelezettségének – legalább 60% eredménnyel – eleget tett (sikertelen dolgozat esetén az év végéig lehetőség van a javításra, maximum három alkalommal).

Hiányzások pótlására lehetőség van a következő tanévben, de csak az adott évre vonatkozó hiányzási keret figyelembevételével.

VII.

A kétéves akadémiai alapképzés elvégzése során a hallgatóknak (írásbeli indoklással) lehetőségük van képzésüket legfeljebb két évre felfüggeszteni. Ennek értelmében az addig teljesített feldatatokat és igazolt jelenlétet beszámítjuk.

VIII.

Érdeklődők számára – a férőhelyek függvényében – lehetőség van egy tanév során legfeljebb két alkalommal látogatóként részt venni az oktatási napon az első évfolyam előadásain látogatói díj ellenébe (1000.-Ft / előadás). Látogatónak e-mailben lehet jelentkezni az oktatási napot megelőző szerda éjfélig. A bejelentkezett látogatók számára a tudnivalókat megküldjük.

IX.

Intézményünk felekezetfüggetlen, így nyitott mindenféle felekezeti háttérből érkező jelentkező számára. Hallgatóinktól elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben egymás felekezeti hovatartozását.

X.

Fenntartjuk a jogot, hogy a keresztyén etikai normákkal ellenkező magatartást tanúsító, vagy a szabályzatot megszegő, magatartásával az oktatást, vagy mások tanulását zavaró, másokat erőszakosan agitáló, vagy másokhoz tiszteletlenül viszonyuló hallgatókat – akár év közben is – eltanácsoljuk.

XI.

Akadémiánk nem akkreditált intézmény, így hallgatói jogviszonyt nem tudunk biztosítani, az iskola által kiállított bizonyítvány pedig államilag nem elismert.