FIÚSÁG KONFERENCIA

miről szól?

Minden évben rendezünk két intenzív, ötnapos, bentlakásos „Fiúság” konferenciát. A konferencia a nevét arról kapta, hogy a keresztyén ember új identitást kapott: Isten szeretett fia/leánya lett, és ezért a hívő is mennyei Atyjaként tekinthet Istenre. Ebbe az atya-fiúi szeretetkapcsolatba szeretne bennünket Isten bevonni – ez jelenti az evangéliumból való élet alapját.
Az ebben való megerősödésről szól ez az egész hét! Az új „istenfiúi” identitásunkról így ír Pál apostol: „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 18,15-16)
 

Ha szeretnél megerősödni Isten kegyelmében illetve az új identitásodban, a Fiúság Konferencián a helyed!

MIÉRT ÉRDEMES ELJÖNNI?

Mert tényleg örömhírt hirdetünk neked, és nem még öt lépést vagy tizenkét szabályt.

Mert komolyan elgondolkodhatsz az életedről, mély motivációidról, és nem a viselkedésed megváltoztatására tesszük a hangsúlyt.

Mert nem foszlányos, összefüggéstelen üzeneteket fogsz kapni, hanem egy komplett szemléletet: az előadásaink egy nagy ívet képeznek.

Mert a szolgálóktól őszinte bizonyságtételeket hallhatsz, és nem „sikertörténeteket”, mintha minden harcunkat és bűnünket már magunk mögött hagytuk volna.

Mert így belekóstolhatsz a Fiúság Akadémia lelkületébe, felfogásába, és hátha kedved támad még mélyebben megismerni Istent velünk együtt a kétéves levelező alapképzésünkön.

A konferencia felépítése

Előadások

Tíz egységes szemléletű, egymással is összefüggő előadás délelőttönként és délutánonként egy-egy.

Csoportos beszélgetések

A délutáni előadás után kisebb, állandó összetételű csoportokra bontva lehetőséged van reflektálni, közösen gondolkodni, és mások reflexióiból gazdagodni.

Személyes beszélgetések

Minden résztvevőt összepárosítunk a szolgálói csapat egy-egy tagjával, hogy bizalmasan, négyszemközt is legyen kivel megosztanod a hét alkalmaival kapcsolatos benyomásaidat, kérdéseidet. Egy imatársat kapsz, aki nem „lelkigondoz”, hanem három, kb. egyórás alkalommal melléd állva, inspirál az evangélium megragadásában és a személyes alkalmazásban.

Reggeli dicsőítés

Reggeli után összegyűlünk énekelni, dicsőíteni, hogy jól induljon a nap. Szeretnénk minden napot Isten előtt imádságos szívvel elkezdeni.

Esti bizonyságtételek

Esténként mindig egy-egy szolgálónk/előadónk olyan életszakaszába láthatsz bele, ahol nagy magasságokat és mélységeket jártak be. Őszinte, „karcos” bizonyságtételek, amik egyszerre mutatják be az evangélium erejét és a mi gyengeségeinket is.

Előadások

Árvák vagy fiak?

Hogyan találunk örömet keresztyén életünkben? Árvaként vagy szeretett fiúként éljük-e az életünket? A nyitó előadásban arra kérdezünk rá, milyen az istenképünk, illetve milyen identitástudat határoz meg minket a hétköznapjaink során.

Bálványaink

Mi az, amire mindennél jobban vágyunk? Minek az elvesztésétől félünk a leginkább? Mi az, amire mindig van időnk? Az életünk tele van olyasmivel, ami a legelső helyre törekszik az életünkben – esetleg észrevétlenül –, és az Istennel való kapcsolatunkat elhomályosítja. Sőt lehetséges, hogy még Istent is inkább csak használni akarjuk azért, hogy besegítsen nekünk a bálványimádásunkban.

Isten gyermekeinek igazsága és identitása

Miről szól valójában a keresztyén örömüzenet? Arról, hogy kaptunk egy újabb esélyt Istentől – de csak egyszer? Hogy a múltunk vétkei meg vannak bocsátva? Újra megharagudhat és elvetheti Isten azokat, akik már megtértek hozzá? Miért fogad el és áld meg Isten bennünket? Mi a garanciája, hogy részesei vagyunk Isten teljes elfogadásának és mindenféle ajándékának?  

Életünk mozgatórugói

Sokszor az életünknek csak a felszínes vizsgálatáig jutunk el, és épp ezért a megoldási kísérleteink is felületesek lesznek. De mik az életünk mély mozgatórugói, amik valójában vezetnek bennünket, noha a legtöbbször rejtve maradnak előttünk? Azért nélkülözhetetlen ezt a kérdést feltennünk, hogy ne törvényeskedő, hanem gondjainkban-bajainkban igazán felszabadító, evangéliumi válaszokra leljünk.

Isten gyermekeinek belső megújulása

Mint keresztyén hívők kaptunk egy új identitást: Isten gyermekei lettünk. De bennünk is történt valami, vagy ez pusztán azt jelenti, hogy Isten rózsaszín szemüvegen keresztül néz ránk, noha ugyanazok a „nyomorult bűnösök” maradtunk? Mit jelent, hogy újjászülettünk és a Lélek „templomai” vagyunk? Mit értünk „a Krisztussal való misztikus egység” alatt? És mi ennek az egységnek a jelentősége arra nézve, ahogy Istenről és önmagunkról gondolkodunk?

A hit útján

A konferencia során sok szó esett már eddig arról, hogy Isten mivel ajándékozott meg bennünket, és mi mindent munkál a szívünkben. De vajon mi a mi felelősségünk, részünk ebben az egészben? Törekedni? Jónak lenni? Jézus példáját követni? Engedelmeskedni? Mit jelent az, hogy nemcsak hit által igazulunk meg, de hit által szentelődünk is meg? Mit jelent igazán „hitből és kegyelemből élni”?

A törvény szerepe

Mit jelent az, hogy a keresztyén ember „meghalt a törvénynek”? (Róm 7,6) Mik a törvényeskedés és a szabadosság tünetei és gyökerei? És ha nem Isten parancsolatai vannak a keresztyén életünk lelki fókuszpontjában, akkor mi? Alapvetően fontos felismerés a kegyelem uralma alatt élve, hogy elsősorban nem vallásos szabályok vagy valamiféle erkölcs betartására vagyunk hivatottak, de nem is önmagunk görcsös megelégítésére, hanem az Atyával való szeretetkapcsolatra.

Megbocsátás

Csak az idő gyógyítja meg a sebeket – és az is csak félig-meddig? Szükségszerű, hogy életünk végéig a legfájdalmasabb sérelmeink érzelmi fogságában éljünk? És mik egyáltalán a tünetei annak, hogy a megbocsátás hiányának börtönébe nemcsak azt zártuk be, aki vétkezett ellenünk, hanem önmagunkat is? Mit jelent igazán megbocsátani? Amikor már nem is fáj? Amikor imában kimondom? A mások vétkeinek elengedése pusztán „akaraterő kérdése”?

 

Az evangélium elindít mások felé

Az Evangéliumba vetett bizalomnak milyen hatása van az emberi kapcsolatainkra? Mit jelent szeretni? Melyik jellemző inkább ránk: Istent próbáljuk meg bevonni a mi terveinkben? Vagy mi állunk be az Ő tervébe? Mi motivál bennünket a szolgálatban? Ebben az előadásban olyan alapfogalmakat tisztázunk, mint a keresztyén érettség, szabadság, szolgálat és elhívás.

Közösség az Atyával

Hogyan tapasztalhatjuk meg az Atya szeretetét a mindennapokban? „Bensőséges kapcsolat Istennel”: jó hangzik, de lehetséges ez egyáltalán? Hogyan formálja át az evangélium gazdag üzenete az imádsághoz, a bibliaolvasáshoz és a gyülekezethez való viszonyunkat? Lehet, hogy a keresztyén élet mégsem olyan keserves, mint kiábrándult időszakainkban gondolni szoktuk?

ÉLETÚT

A konferencia minden résztvevőjét arra kérjük, hogy egy rövid, kiküldött segédanyag segítségével még otthon készüljön fel a hétre az életútjáról, összegyűjtve azokat a legfontosabb eseményeket, emberi kapcsolatokat, fordulópontokat, veszteségeket és örömöket, amik az élete során a legmeghatározóbbak voltak számára. Nagy jelentősége van ennek a visszatekintésnek, mert egyrészt ez is segít abban, hogy már a hét elejétől kezdve tényleg az életünkre vonatkoztatva hallgassuk mindazt, ami elhangzik, másrészt az első személyes beszélgetés az életút bemutatásáról szól.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A konferenciát minden évben kétszer rendezzük meg (azonos tartalommal) rendszerint március és augusztus folyamán.

Mivel a konferencia egyes alkalmai egymásra épülnek, és egy összefüggő ívet képeznek, ezért csak azok jelentkezését tudjuk elfogadni, akik elkötelezik magukat a konferencia egészén való részvételre!

A konferenciát elsősorban a Fiúság Akadémia hallgatóinak, keresztyén vezetőknek és igével szolgálóknak rendezzük. Örömmel várunk másokat is, de a jelentkezésnél a regisztráció elfogadásakor az előbbi jelentkezőket részesítjük előnyben.

A konferencia során könyvszolgálat is van, ahol kifejezetten az előadásokhoz kapcsolódó, fiúság-szemléletű könyveket lehet megvásárolni.

A konferencián az akadémiai képzésünktől függetlenül is részt lehet venni, de alapvetően a kétéves alapképzésünk kötelező része.