KÖNYVAJÁNLÓK

A Fiúság Akadémia oktatási napjain könyvszolgálat is rendelkezésetekre áll, ahol válogatott keresztyén könyveket vásárolhattok, illetve esetenként kölcsönözhettek. A kínálatunkat annak alapján állítottuk össze, hogy mely könyvek jelenthetnek segítséget ismereteitek gazdagításában, lehetőleg helyben meg tudjátok venni a kötelező és ajánlott olvasmányokat, illetve melyek azok a művek, amelyek a leginkább összhangban vannak akadémiánk „fiúság-szemléletével”.

I. Packer: Megismerni Istent (Harmat, 2019)

Ismerjük-e igazán Istent, vagy csupán ismereteink vannak róla? „Ha a teológiai tudományt öncélúan keressük – írja J. I. Packer –, ránk fog romolni – felfuvalkodottá, önhitté tesz.” Az igaz istenismeret ezzel szemben találkozáshoz, méghozzá életet megváltoztató találkozáshoz vezet. A jól ismert angol teológus a reformáció és a brit puritán hagyomány gazdag örökségéből merítve Isten lényéről elmélkedik könyvében: mit jelent Isten végtelensége, örökkévalósága, változtathatatlansága; mindenható, mindent tudó, mindenütt jelenvaló volta; szentsége, szeretete, hűsége, jósága, türelme, igazságossága és ítélete. S hogy miképp kerülhetjük el az öncélú ismeretszerzést? „Minden egyes Istenről megtudott igazságot – figyelmeztet a szerző – Isten előtti elmélkedés tárgyává kell tennünk, hogy Istenhez szóló imádsághoz és magasztaláshoz vezessen.”

Timothy Keller: A tékozló Isten (Harmat – Koinónia, 2013)

Lehet-e bármi újat mondani Jézus talán legismertebb példázatáról? A bevett magyarázatok a lázadó fiatalabb fiú bűnösségét szokták hangsúlyozni, ám a híres New York-i lelkipásztor szerint Jézus ismert példázatának igazi címzettje a mindenkori „idősebb testvér”, a kegyes gyülekezeti tag, aki sokkal inkább elveszett, mint a lázadó fiatalabb. Saját jósága, törvénytisztelete vakítja el, és ez a betegsége, mivel nincsen tudatában, halálos lehet. Elsősorban az önigazult hívőnek kell meghallania az evangéliumot, ami nem más, mint az Atya meghívása szeretetének ünnepére.

Timothy Keller: Bálványaink (Harmat – Koinónia, 2015)

Míg egyeseknek a család és a gyerekek, a karrier és a pénzkeresés, a siker és az elismerés, vagy éppen a társadalmi státusz és a méltóság a bálványuk, másoknál egy szerelmi kapcsolat, a szakértelem és a tudás, a biztonságos és kényelmes körülmények, a szépség és az ész, valamilyen nagyszabású politikai vagy társadalmi ügy, önnön erkölcsi tartásuk vagy éppen a keresztyén szolgálatban való eredményesség tölt be ilyen szerepet. Timothy Keller új könyvében számos ismert és rejtőzködő bálványt leplez le, és mutatja meg, hogyan tölthetjük be a helyüket, és indulhatunk el a hamis istenek nélküli szabad élet felé.

Francis A. Schaeffer: Igaz lelkiség (Ébredés Alapítvány, 2008)

A kötet arról szól, hogy mennyire fontos naponta Krisztus munkájába vetett hitből élni. Csak Krisztusba vetett hitből igazulunk meg, és ezt minden igaz keresztyén boldogan elismeri, mert rájövünk, hogy soha nem tudunk Istennek elegendő jó tettet felmutatni, hogy elfogadtassuk magunkat. Schaeffer azonban hozzáteszi (és erről vall az egész Szentírás is), hogy hit által szentelődünk is meg. A keresztyén élet nem olyan, hogy a Jézusba vetett hit ajtaján belépünk, aztán onnantól a saját erőnkből haladunk tovább, mintha meg tudnánk szentelni magunkat. Nem! A megszentelődés, a keresztyén növekedés Isten Lelkének munkája, amit szintén hittel tudunk magunkévá tenni, éppúgy, ahogy újjászületésünk is Isten műve, amit hittel fogadunk el.

Jerry Bridges: Kegyelem (Ébredés Alapítvány, 2009)

„Amikor a kegyelemről van szó, szinte mindig arra gondolunk, hogy kegyelem által van üdvösségünk. Még a hozzáférhető keresztyén irodalom is csaknem kizárólag az üdvösséggel foglalkozik. A Biblia azonban azt tanítja, hogy nemcsak a megváltás származik kegyelemből, hanem mindennapi életünket is kegyelem által éljük. Ez a kegyelemből való élet az, amit oly kevéssé értenek és gyakorolnak napjainkban még a keresztyének közül is sokan. Vannak, akik azt hiszik, hogy a keresztyén élet sikeressége alapjában véve tőlünk függ: odaszánásunktól, fegyelmezettségünktől, buzgalmunktól, amihez útközben esetleg némi Istentől jövő segítség is párosul. Csak színleljük az apostoli hozzáállást: „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok” (1Kor 15,10). Ha nem is mondjuk ki, mottónkká vált a gyakran idézett szólás: „Segíts magadon, az Isten is megsegít.” Nagyon felszabadító és örömteli felismerés volt számomra, amikor rádöbbentem, hogy a napi kapcsolatom Istennel Jézus Krisztus kimeríthetetlen érdeme, nem pedig az én teljesítményem gyümölcse. Ez azonban nem lehet csak egy pillanatig tartó felismerés; ebben nap, mint nap meg kell erősödni. Erről szól ez a könyv” – vallja a kötet szerzője.

Timothy Keller: Az önmagunkról való megfeledkezés szabadsága (Harmat – Koinónia, 2015)

Timothy Keller ebben a rövidke könyvében arra a szabadság felé vezető útra invitálja olvasóit, amin járva már nem kell aggódnunk amiatt, hogy mit gondolnak rólunk mások, és az önmagunkkal kapcsolatos valamennyi bizonytalanságot is elengedhetjük. Idézet a műből: „Mi történik az emberi szívben, ha Isten kegyelme radikálisan átformálja? Milyennek kellene lennie a szívünknek, ha Krisztusban bízunk? Nem csupán az erkölcsös és erényes viselkedésre gondolok, hiszen erkölcsös és erényes cselekedeteket akkor is véghez vihetünk, ha a szívünk félelemmel, büszkeséggel vagy hatalomvággyal van tele. Olyan szívről beszélek, amelyet gyökeresen megváltoztatott Isten kegyelme, és arról, hogy ez mit is jelent a mindennapokban.”

Philip Yancey: Meghökkentő kegyelem (Harmat, 2008)

Körülöttünk minden azt harsogja: tökéletesnek kell lennünk, sikert sikerre kell halmoznunk – életünk attól függ, hogyan teljesítünk. Az önszeretet gravitációval terhelt mezőjéből csak úgy szabadulhatunk ki, ha elfogadjuk, hogy a hiányosságok, a gyengeségek és a halandóság is az emberi sors része. A sebeink és a hibáink azok a repedések, amelyeken keresztül a kegyelem behatolhat az életünkbe. A kegyelem megdöbbentő és botrányos – fogalmaz Philip Yancey. Meggyőződéseinket alapjaiban rendíti meg azáltal, hogy utánamegy a gonosznak, s irgalmat és reménységet kínál neki. Az amerikai szerző egyik legszemélyesebb és legprovokatívabb könyvében megrendítő őszinteséggel mutatja be a kegyelem életformáló hatalmát.

Os Guinness: Az elhívás (Harmat – KEVE, 2012)

Látod-e a létezés értelmét, van-e határozott célja az életednek? Vagy kiszámíthatatlan döntések és rajtad kívüli erők milliónyi vonzása alakítja sorsodat? Szeretnéd felfedezni a siker mögött rejlő valódi mozgatóerőt? Rájöttél-e, hogy az önbizalom mindig ingatag támasz, és a világtagadás végső soron semmire nem ad választ? – teszi fel világsikerű könyvében provokatív kérdéseit a társadalomkritikus szerző, valamint párbeszédre és közös gondolkodásra hívja olvasóit.

Tom Nelson: Munkára teremtve (Harmat, 2017)

Lehet-e a munkánk istentisztelet? Sokan lélekölő robotnak érzik, míg mások munkamániássá válnak. Mit tanít a munkáról a Biblia? Istennek milyen szándéka lehet a hivatásunkkal, és miként alakítja az életünket azon keresztül? Mi változna meg, ha a vasárnapok és a hétfők között zökkenőmentesebb lenne az átmenet? Tom Nelson gyakorlati példákkal és teológiai éleslátással vezet rá arra, miként hozhatjuk ki a legtöbbet választott hivatásunkból, s vehetünk részt Isten világformáló munkájában. Meggyőződése ugyanis, hogy mindannak, amivel ébren töltött óráink zömében foglalatoskodunk, nemcsak itt a földön, hanem az örökkévalóságban is nagy jelentősége van.

Bill Hybels: Csak pár lépés (Új Remény Alapítvány, 2010)

Mi lenne, ha tudnád, hogy ha egyszerűen odamész valakihez, és megszólítod, azzal megváltoztathatod az illető Örökkévaló sorsát? Csak pár lépés egy örökre szóló változásért! Ez nem a módszerekről szól, hanem arról, hogy érdeklődést tanúsítunk egy másik ember iránt. Csak annyi kell hozzá, hogy a szíved ráhangolódjon a Szentlélekre, kész legyél kimerészkedni „kényelmi körödből”, és belépni valaki másnak az életébe. Persze, az örök sorsát nem te fogod megváltoztatni, de óriási élmény, amikor szerető Atyánk kezében eszközök lehetünk abban, hogy valaki örök életet nyerjen Krisztusban.

Timothy és Kathy Keller: A házasságról (Harmat – Koinónia – KIA, 2015)

Kevés olyan könyv születik a házasságról, amely nemcsak azokat szólítja meg, akik kimondták már az igent, hanem azokat is, akik még keresik a társukat. Napjaink egyik legismertebb amerikai lelkésze, Timothy Keller, feleségével közösen írt könyvében életbe vágó kérdésekkel szembesíti olvasóit. Hogyan lehetne a harmonikus házasság kedvéért lemondani a társadalom olyan kitüntetett alapértékeiről, mint az egyéni szabadság, az autonómia és az önmegvalósítás? Hagyjunk fel minden idealista elképzeléssel (leendő) párunkkal kapcsolatban? Tényleg nem létezik a „tökéletes lelki társ”? Miképpen állíthatnánk le magunkban az úgynevezett „hibakereső automatát”, vagyis azt a belső a hangot, berregő kis masinát az agyunkban, amely pillanatok alatt képes kimutatni a másik hibáit?

Fütő Robert: Béküljünk ki! (KIA, 2011)

Az Istennel való kapcsolatunk meghatározza a másik emberrel való viszonyunkat is. Ez a könyv nagyszerűen tárja fel hitünk (Istenhez való viszonyunk) és a házassági kapcsolatunk összefüggését. Ezzel nemcsak jó diagnózist ad a házassági problémákról, hanem megmutatja az egyetlen igazi megoldást is. A szerző többéves házassággondozói tapasztalatát a Biblia üzenetének fényében próbálja házaspárok és lelkigondozók számára segítséget nyújtó útmutatásként továbbadni. Sok házasság gyógyulásában, épülésében lehet majd eszköz ez a könyv.

Tedd Tripp: A gyerekszív pásztorolása (Presbiteriánus Kiadó, 2009)

Ez egy csodálatos könyv. Tedd Tripp tudja, miről beszél, és tudja, kinek mondja mindezeket. Ismeri a gyerekeket, a szülőket és ismeri Isten útjait. A legtöbb könyv, mely a gyermeknevelésről szól, vagy arra ad tanácsot, hogyan formáljuk és uraljuk gyermekünk viselkedését, vagy arra, hogyan tanítsuk őket, hogy jól érezzék magukat. Mind az uralkodást, mind az önmegvalósításra ösztönzést a szülői feladatok beteljesülésének tartják. Az első a szülői kívánságokat emeli az első helyre, az utóbbi a gyermek kívánságait. A gyerekszív pásztorolása azonban valami egészen más. Ez a könyv megtanítja, hogy milyen célokat kell szülőként kitűzni, és hogyan valósítsuk meg ezeket a gyakorlatban. Megtanítja, hogyan vonjuk be gyermekeinket abba, ami valóban számít…

Tim Kimmel: Kegyelemben bízó nevelés (Koinónia, 2016)

Ez a  könyv a gyermeknevelésnek egy olyan fontos – ha  nem a legfontosabb – aspektusát tárja fel, amire a nevelésről szóló könyvek vagy nem vagy nem elég alaposan térnek ki. Tim Kimmel könyvének középpontjába azt állítja, hogy minden szülőnek őrülten szüksége van Isten kegyelmére, amiben folyamatosan bízhatunk is a gyermeknevelés rögös útján. Olyan felszabadító kérdéseket tárgyal, mint hogy mit jelent a családban a különbözőség, a sebezhetőség, az őszinteség és a tévedés szabadsága. Hogyan nyújthatunk a gyermekeinknek erős reményt, biztonságot adó szeretetet és jelentőségteljes célokat? Hogyan valósulhat meg a kegyelem és az igazság harmóniája? Nagyszerű példákkal és történetekkel, igazán olvasmányosan ír arról a sokunkat megterhelő, gigászi feladatról, hogyan rontsuk el a lehető legkevésbé a ránk bízott újabb nemzedéket…

Craig G. Bartholomew és Michael W. Goheen: A nagy történet (Kálvin Kiadó, 2018)

Ez a mű elsősorban a teológiai hallgatókat tartja szem előtt, hogy legyen egy – az egész Bibliát átívelő – biblika teológiai kurzus, amely bevezetést nyújt számukra Isten hat felvonásból álló Nagy Történetébe. Ez egy olyan dráma, amibe Isten bennünket is meghív, hogy eljátszhassuk a magunk „szerepét” a Nagy Király örömhírének terjesztésében. A szerzők nagy hangsúlyt tesznek arra is, hogy a Biblia egy teljes világnézetet is nyújt, amely szellemi feltámadásként törhet be – a lelkileg és erkölcsileg egyre pusztuló – posztmodern világunkba.

Wayne Jacobsen és Dave Coleman: Szóval nem akarsz többé gyülekezetbe járni? (Immánuel Alapítvány, 2014)

„Ez egy rendkívüli történet, mely megnevettet, könnyekre fakaszt és ámulatba ejt, ahogy ráeszmélünk, milyen mélységesen szereti az Atya minden egyes gyermekét. Arra készteti az olvasót, hogy újra gondolja, mit jelent az egyház valójában.” – Chris, egyetemi hallgató. Ha már belefáradtál a keresztyénség mindennapi rutinjába, és a mélyére akarsz ásni annak, hogy mit jelent valóban Krisztusban élni, Jake története a te számodra is reményt adhat. Könnyen lehet, hogy a te világodat is fenekestül felforgatja!

C. John Miller és Barbara Miller Juliani: Barbara, gyere vissza! (KIA, 2010)

„Anya, apa! Elegem van a szabályaitokból és az erkölcsötökből. Többé nem akarok keresztyénként viselkedni, és nem is fogok!” – jelentette ki a tizennyolc éves Barbara. Miközben az apja próbálta jobb belátásra bírni, Barbarában egyre nőtt a neheztelés… A könyv egyedülálló a tekintetben, hogy végre egy nagyon súlyos konfliktusról szóló beszámolót mindkét fél leírásában elolvashatunk, s így beleláthatunk, mennyire különböző módon vagyunk képesek megélni ugyanazt a szituációt. Jack és Barbara Miller elbeszéli, milyen úton jutottak el a fájdalmas konfliktusoktól az örömteli kibékülésig. Szülőknek egyenesen „kötelező olvasmány”!

Jim Petersen: Falak nélküli gyülekezet (KIA, 2017)

A szerző a Navigators veterán misszionáriusaként mély bibliai látással és évtizedes, hús-vér tapasztalattal ír a gyülekezet lényegéről, feladatáról és a gyülekezetépítés kísértéseiről. A könyv nagy előnye, hogy nem módszereket és felszínes strukturális változásokat kínál, hanem alapvető fordulatot szeretne hozni a gyülekezetről alkotott szemléletünkben. Visszavezetni bennünket az egyház bibliai felfogásához, és ahhoz a szabadsághoz, ami nélkülözhetetlen a gyülekezet küldetésének teljesítéséhez, ami nem más, mint hogy a hitetlen világ számára hegyen épült város legyen. A könyv röviden és lényegre törően tárgyalja az egyházról alkotott különféle teológiai nézeteket, illetve a világunk posztmodern kontextusának alapjellemzőire is kitér. Nemcsak pásztoroknak és vezetőknek, hanem gyülekezeti tagoknak is hasznos olvasmány!

Larry Crabb: Új élet – Valódi szabadság (KIA, 2005)

Teljesítménykényszer vagy valódi szabadság? Üzleties kapcsolat vagy valódi szeretetkapcsolat Istennel? Isten jelenlétében élsz, vagy Isten áldásaiért élsz? A törvény vagy a kegyelem uralma alatt éled az életedet? Mi motivál abban, hogy Jézus követője légy? Larry Crabb könyve ezekkel a kérdésekkel szembesíti mindazokat, akik úgy érzik: „szeretnék én keresztyén életet élni, csak nem igazán sikerül.” Larry Crabb ebben a művében egyszerre száll szembe a keresztyénségben eluralkodó törvényeskedéssel, de az üzleties/fogyasztói szemlélettel is, és valódi alternatívát kínál az Istennel mint mennyei Édesapánkkal való őszinte szeretetkapcsolat felmutatásával. Útkeresőknek, megfáradtak, a „valami itt nincs rendjén” bizonytalan érzésével küzdő keresztyének számára alapmű!

Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem (Álomgyár, 2013)

Ez a könyv a legjobb az evangéliumi lelkiségről a magyar könyvpiacon. Nem a cselekedeteink, vallásos kötelességeink felszínét kapargatja, hanem leér egészen a szívünk mélyéig. Könnyű vele azonosulni, ahogyan feltárja mind a félelmeinket, mind a szégyenérzetünket, és leleplez minden üres vallásosságot és üzleties hozzáállást Istenhez. Ha szeretnél növekedni önmagad megismerésében és a kegyelemből való életben, akkor mindenképpen ajánljuk neked ezt a könyvet. Stílusa lebilincselő, szépirodalmi igényességű, nyelvezete nem kegyes és nem kánaáni – hála Istennek, nem egy újabb száraz, dogmatikus olvasmány a Biblia legfontosabb igazságairól. Nagy öröm, hogy végre valaki úgy ír a kegyelemről, ahogyan az megjelenik az élet húsvér valóságában, könnyek és örömök közt.

Bolyki László: Pedig mi azt hittük (Tameion, évszám nélkül)

Alcíme már önmagában sokatmondó: „Valláskárosultak evangéliuma.” Magamat is így tartom számon, ezért lelkileg szomjasan vágtam bele az olvasásába. Nem okozott csalódást… És mennyire igaz! Hány és hány olyan elképzelés él a fejünkben, ami pontosan olyan, mint az emmausi tanítványok (hamis) meggyőződése arról, milyennek is kellene lennie a Messiásnak! Pedig mi azt hittük… „ilyen és ilyen lesz az életünk Istennel és a Megváltóval!” Elábrándoztunk arról, hogy keresztyén rocksztárok leszünk, vagy épp püspökök, nagy teológusok vagy csak szimplán élünk majd, mint Marci Hevesen dolgos kis feleségünkkel és öt csudaszép hívő gyermekünkkel… Aztán egészen máshogy alakult. Váratlan tragédiák, a lelkünket szinte teljesen felemésztő hiányok, és egy (téves) istenkép, ami összetört bennünk. És közben nem vesszük észre a mellettünk ott bandukoló Feltámadottat, aki nem tágít mellőlünk, hanem finoman, fokozatosan felnyitja a lelki szemünket arra, milyen is a mi mennyei Atyánk valójában. A Lk 24,13-35 bibliai textusából kiindulva, Bolyki Laci végigvezet bennünket egy nagy utazáson a lelkünkön keresztül egészen Isten kegyelméig és szuverén uralmáig.