Oktatóink

Sípos Alpár Szabolcs igazgató, Ó- és Újszöv., Gyülekezeti élet

A Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán folytatott teológiai tanulmányokat, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. Öt évig a Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben lelkészi szolgálatot végzett, majd 2001-től 2014-ig a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának igazgatója és tanára volt. A Liebenzelli Misszió magyarországi ágának, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványának vezetője 1999-től 2017-ig. 2015-től a Fiúság Akadémia igazgatója és tanára. Az Evangéliumi Fórum vezetőségi tagja 2006-tól. Feleségével, Zsuzsival, és öt gyermekükkel Biatorbágyon élnek.

Suhai GyörgyÓ- és Újszövetség, biblika teológia

Villamosmérnökként dolgozott egészen addig, míg elhívást nem kapott Istentől teljes idejű tanítói-lelkipásztori szolgálatra. A Saint Louis-i Covenant Theological Seminary-n (az amerikai Presbyterian Church in America nevű felekezet teológiai akadémiáján) szerzett lelkészi képesítést. Hazatérve a Biblia Szövetség Bibliaiskolája (2010-2014), majd a Fiúság Akadémia (2015-től) oktatója lett. 2011-től 2014-ig a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet nógrádi (cigány)missziójának megbízott vezetője volt. Feleségével, Timivel és két gyermekükkel Diósjenőn élnek, idejük nagy részét a Nógrád megyei cigányok közt végzett szolgálat teszi ki. Honlapja: istenalma.hu.

Beregi László – lelkigondozás

1967-ben született, eredeti végzettsége villamosmérnök. 1987 karácsonyán született újjá, a Pasaréti Református Gyülekezet tagja lett, ahol évekig ifjúsági vezető volt. 1999-ben csatlakozott a Grace Ministries Alapítványhoz, 2014. szeptember 1. óta az alapítvány vezetője. 2001 óta tanít kegyelemközpontú gondolkodást és lelkigondozást az alapítvány tanfolyamain. 2004 óta a Gyáli Református Gyülekezet tagja. Feleségével, Ildikóval, Budapesten élnek, mindketten az alapítvány főállású munkatársaiként szolgálnak, fiuk, Ábel, fizikus kutató doktorandusz Oxfordban.

Szabados Ádámapologetika

Teológus, blogger, igehirdető, esszéíró, az Evangéliumi Fórum egyik vezetője. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture) és a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte, majd a KRE-HTK-n doktorált. Több könyve jelent meg: Erosz nyomában (Harmat, 2008), Az apostolok hagyománya (KRE-L’Harmattan, 2020, 2021), Teológus a sakktáblán (Luther-Harmat, 2021). Feleségével, Dórával két fiút neveltek fel.

Kozák Péter Ó- és Újszöv., dogmatika, etika, ev.-i lelkiség

1981-ben született Budapesten. Az ELTE filozófia szakán szerezte meg első mesterdiplomáját 2008-ban, teológiai tanulmányait pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte. 2014 őszétől ugyanitt nyert felvételt a Doktori Iskola rendszeres teológiai alprogramjába, kutatási területe: a szabadság teológiája. A Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközségben három évet szolgált hatodéves teológusként és beosztott lelkészként. A belfasti Union Theological Collegeban tanult és kutatott a 2015/2016-os tanév során. 2018 tavasza óta az Akadémia tanára, mentora.

Schauermann Tamáshermeneutika

Karrier és tanulás coach, grafikusként és oktatóként is dolgozik. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze, tréning szemléletű fejlesztő foglalkozásokat tart. Jelenleg több fajta eszköztár kombinálásával fejleszt tréning folyamatokat. Feleségével, Mónikával két egyetemista boldog szülei.

 

Edgar Luz – missziológia

Elektrotechnikusi végzettséggel ment a Liebenzelli Misszió ötéves teológiai szemináriumára, majd az ötéves képzés után 13 évig Equadorban szolgált misszionáriusként, mint gyülekezetplántáló. Emellett kiépítette a helyi gyülekezeti vezetők képzési rendszerét. Jelenleg a Bad-Liebenzellben az ITA Interkulturelle Theologische Akademie akadémiai vezetője és docense. Hobbija a gyülekezeti szolgálat, a foci, olvasás, montainbike és a jó filmek. Mottója: „ne várj a jobb időkre, hanem tegyél érte“. Feleségével Gyöngyvérrel és négy gyermekükkel (Mirjam, Marlene, Benjamin és Mark) Stuttgart melletti Altburgban élnek.

Baczynski László – gyülekezeti élet / vezetés

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szervezeti vezetés szakon végzett. Az egyetem elvégzése után a Timóteus Társaság Missziójánál kezdett főállásban szolgálni 1994-ben. Teológiai végzettségét Dallas Theological Seminary-n szerezte Masters in Christian Leadership fokozattal. Budaörsön a Kőszikla Baptista Gyülekezetben az alapító családok egyike volt, feleségével együtt. Közel 10 éven át szolgált a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének elnökségében. Korábban a diákmissziót vezette a Timóteus Társaságnál, 2016 óta a misszió magyarországi vezetője. Érdeklődési területei a lelki vezetés, a tanítvány nevelés és az ifjúsági valamint a fiatal felnőtt generációk evangelizációs szolgálata. Feleségével, Enikővel és három gyermekükkel Budaörsön élnek.

Bolyki László – gyülekezeti élet / dicsőítés

1973-ban született Budapesten. Zenei tanulmányait a budapesti Bartók Konzervatóriumban és a Zeneakadémián folytatta, jelenleg a Bolyki Brothers énekegyüttes és a Budapesti Fesztiválzenekar tagja. Párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner, lelkigondozó. Számos publicisztikája mellett eddig három kötete jelent meg: Milyen zenét szeret Isten? (2006), Kegyelem és kalmárszellem (2014), Pedig mi azt hittük (2018). A Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet tagja és igehirdetője.