Oktatóink

Sípos Alpár Szabolcs igazgató, Ó- és Újszöv., Gyülekezeti élet, Kérdezés művészete

A Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán folytatott teológiai tanulmányokat, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. Öt évig a Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben lelkészi szolgálatot végzett, majd 2001-től 2014-ig a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának igazgatója és tanára volt. A Liebenzelli Misszió magyarországi ágának, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványának vezetője 1999-től 2017-ig. 2015-től a Fiúság Akadémia igazgatója és tanára. Az Evangéliumi Fórum vezetőségi tagja 2006-tól. Feleségével, Zsuzsival, és öt gyermekükkel Biatorbágyon élnek.

Suhai GyörgyÓ- és Újszövetség

Villamosmérnökként dolgozott egészen addig, míg elhívást nem kapott Istentől teljes idejű tanítói-lelkipásztori szolgálatra. A Saint Louis-i Covenant Theological Seminary-n (az amerikai Presbyterian Church in America nevű felekezet teológiai akadémiáján) szerzett lelkészi képesítést. Hazatérve a Biblia Szövetség Bibliaiskolája (2010-2014), majd a Fiúság Akadémia (2015-től) oktatója lett. 2011-től 2014-ig a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet nógrádi (cigány)missziójának megbízott vezetője volt. Feleségével, Timivel és két gyermekükkel Diósjenőn élnek, idejük nagy részét a Nógrád megyei cigányok közt végzett szolgálat teszi ki. Honlapja: istenalma.hu.

Beregi László – Lelkigondozás

1967-ben született, eredeti végzettsége villamosmérnök. 1987 karácsonyán született újjá, a Pasaréti Református Gyülekezet tagja lett, ahol évekig ifjúsági vezető volt. 1999-ben csatlakozott a Grace Ministries Alapítványhoz, 2014. szeptember 1. óta az alapítvány vezetője. 2001 óta tanít kegyelemközpontú gondolkodást és lelkigondozást az alapítvány tanfolyamain. 2004 óta a Gyáli Református Gyülekezet tagja. Feleségével, Ildikóval, Budapesten élnek, mindketten az alapítvány főállású munkatársaiként szolgálnak, fiuk, Ábel, fizikus kutató doktorandusz Oxfordban.

Szabados Ádám – Dogmatika, Apologetika, Egyháztörténet

Teológus, blogger, igehirdető, esszéíró, az Evangéliumi Fórum egyik vezetője. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture) és a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte, majd a KRE-HTK-n doktorált. Több könyve jelent meg: Erosz nyomában (Harmat, 2008), Az apostolok hagyománya (KRE-L’Harmattan, 2020, 2021), Teológus a sakktáblán (Luther-Harmat, 2021). Feleségével, Dórával két fiút neveltek fel.

Baczynski László – Gyülekezeti élet / vezetés

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szervezeti vezetés szakon végzett. Az egyetem elvégzése után a Timóteus Társaság Missziójánál kezdett főállásban szolgálni 1994-ben. Teológiai végzettségét Dallas Theological Seminary-n szerezte Masters in Christian Leadership fokozattal. Budaörsön a Kőszikla Baptista Gyülekezetben az alapító családok egyike volt, feleségével együtt. Közel 10 éven át szolgált a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének elnökségében. Korábban a diákmissziót vezette a Timóteus Társaságnál, 2016 óta a misszió magyarországi vezetője. Érdeklődési területei a lelki vezetés, a tanítvány nevelés és az ifjúsági valamint a fiatal felnőtt generációk evangelizációs szolgálata. Feleségével, Enikővel és három gyermekükkel Budaörsön élnek.

Schauermann Tamás – Hermeneutika

Karrier és tanulás coach, grafikusként és oktatóként is dolgozik. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze, tréning szemléletű fejlesztő foglalkozásokat tart. Jelenleg több fajta eszköztár kombinálásával fejleszt tréning folyamatokat. Feleségével, Mónikával két egyetemista boldog szülei.

 

Kozák Péter Ó- és Újszöv., Kontextusunk története, Etika, Evangéliumi lelkiség, Dogmatika specifikáció

1981-ben született Budapesten. Az ELTE filozófia szakán szerezte meg első mesterdiplomáját 2008-ban, teológiai tanulmányait pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte. 2014 őszétől ugyanitt nyert felvételt a Doktori Iskola rendszeres teológiai alprogramjába, kutatási területe: a szabadság teológiája. A Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközségben három évet szolgált hatodéves teológusként és beosztott lelkészként. A belfasti Union Theological Collegeban tanult és kutatott a 2015/2016-os tanév során. 2018 tavasza óta az Akadémia tanára, mentora.

Edgar Luz – Missziológia

Elektrotechnikusi végzettséggel ment a Liebenzelli Misszió ötéves teológiai szemináriumára, majd az ötéves képzés után 13 évig Equadorban szolgált misszionáriusként, mint gyülekezetplántáló. Emellett kiépítette a helyi gyülekezeti vezetők képzési rendszerét. Jelenleg a Bad-Liebenzellben az ITA Interkulturelle Theologische Akademie akadémiai vezetője és docense. Hobbija a gyülekezeti szolgálat, a foci, olvasás, montainbike és a jó filmek. Mottója: „ne várj a jobb időkre, hanem tegyél érte“. Feleségével Gyöngyvérrel és négy gyermekükkel (Mirjam, Marlene, Benjamin és Mark) Stuttgart melletti Altburgban élnek.

Bolyki László – Gyülekezeti élet / dicsőítés

1973-ban született Budapesten. Zenei tanulmányait a budapesti Bartók Konzervatóriumban és a Zeneakadémián folytatta, jelenleg a Bolyki Brothers énekegyüttes és a Budapesti Fesztiválzenekar tagja. Párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner, lelkigondozó. Számos publicisztikája mellett eddig három kötete jelent meg: Milyen zenét szeret Isten? (2006), Kegyelem és kalmárszellem (2014), Pedig mi azt hittük (2018). A Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet tagja és igehirdetője.