J. I. PACKER: „Az emberek úgy kezelik Isten szuverenitását, mint egy újabb kérdést, amin vitatkozni lehet, pedig a Szentírásban ez egyszerűen imádat kérdése.”            

BLAISE PASCAL: „Soha olyan tökéletesen és szívesen nem tesszük a gonoszt, mint amikor vallásos meggyőződésből tesszük.”            

NEIL T. ANDERSON: „Az az igazság, hogy pusztán önmagadban nem vagy képes ellenállni a sátánnak és démonainak, viszont Krisztusban igen. Az izraeliták rettegve néztek fel Góliátra, és azt mondták: „Nem tudunk vele harcra kelni.” A fiatal Dávid azonban ránézett...

SINCLAIR B. FERGUSON: „…a[z isteni] vezetést elsősorban úgy ismerhetjük fel, hogy egyre jobban megismerjük magát a Vezetőt. Végső soron Istennek és az Ő tetteinek ismerete tesz képessé arra, hogy akaratát cselekedjük.”        ...

RANKIN WILBOURNE: „Az, hogy Krisztusban vagyunk, azt jelenti: soha többé nem kell igazolnod magad. Eszeveszett kísérleteid arra, hogy rátalálj vagy összeeszkábálj egy elfogadható identitást magadnak, és fáradhatatlan odaszánásod, hogy fenntartsd saját jó hírnevedet,...

CRAIG BARTHOLOMEW – MICHAEL GOHEEN: „A keresztyének is úgy gondolják, hogy egyetlen Igaz Történet létezik: az a történet, amelyet a Biblia mond el nekünk. Ez a teremtéssel és az ember lázadásával kezdődik, majd Izráel története Jézus személyében csúcsosodik ki, végül...