MEDGYESI PÁL az istenfélő élet egyik nagy akadályáról (1636): „Az a hitvány félelem, mely legfőképpen az ifjaknak forog elméjében, hogy tudniillik az istenes életnek gyakorlása komorrá és magánakvalóvá teszi az embert, holott bizonyára senki nem vigadhat jobban, s nincs is nagyobb oka az örvendezésre, mint a kegyes és istenes keresztyénnek. Mert mihelyt az ilyen ember hit által megigazul, mindjárt békessége van az Istennel, melynél semmi nagyobb öröm nem lehet.”