HEIDELBERGI KÁTÉ 60. KÉRDÉS-FELELET: „Kérdés: Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Felelet: Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem és soha azoknak egyikét sem tartotta meg, sőt még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül, ingyen kegyelméből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát (igaz voltát) és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus – de csak akkor, ha e jótéteményeket hívő szívvel elfogadom.”