DIETRICH BONHOEFFER: „Jézus keresztje alatt a legegyszerűbb keresztény mérhetetlenül többet tud az emberi szívről, mint a legtapasztaltabb emberismerő. A legnagyobb lélektani belátás, hozzáértés és tapasztalat sem képes megragadni egyvalamit: hogy mi a bűn. Az emberi okosság tudja, mi a fájdalom, a gyöngeség, a kudarc – ám mit sem tud az ember istentelenségéről. Ezért nem tudja azt sem, hogy az embert csak a bűn viszi pusztulásba, s csak a bűnbocsánat gyógyíthatja meg. Ezt csak a keresztény tudja.”