LUTHER MÁRTON: „A hitnek az a természete, hogy olyan javakkal gazdálkodik, amelyeket nem lát és nem érez, mégis úgy bánik velük, mintha már a kezében tartaná őket, egyetlen bizodalma a tudat, hogy Isten nem hazudik és nem csap be.”