JAMES BUCHANAN: „A Szentírás szerint a büntetés elengedése, a bűnös elfogadása és a fiúvá fogadtatás három különböző és sorrendben mind magasabb kitüntetés… Míg az első kettő lényegében a bűnösök megigazításához tartozik, hiszen egyazon viszonyból – az alattvaló és az uralkodó kapcsolatából – ered, a harmadik kiváltság gyökeresen más, mert szorosabb, gyöngédebb, bensőségesebb kapcsolatból: Atya és Fiú kapcsolatából fakad… A szolga állapota egészen más, mint a baráté, s még inkább különbözik a szolga helyzete a fiúétól…”