KÁLVIN JÁNOS: „A hívők lelkiismerete, amikor az Isten előtti megigazulás bizonyosságát keresi, emelkedjék magasan a törvény fölé, és felejtse el a törvény teljes igazságát. (…) Ha tehát igazságot akarunk, a törvényt meg sem említve és a cselekedetekre mit sem gondolva, Isten irgalmát kell magunkhoz ölelnünk, és önmagunktól elfordulva egyedül Krisztusra kell tekintenünk. (…) Ha a lelkiismeret ebben a kérdésben bizonyosságra akar jutni, a törvénynek semmilyen helyet nem szabad adnia.”