LUTHER MÁRTON: „Az evangéliumban Isten egészen szeretetreméltónak és jóindulatúnak bizonyította meg magát. Mindenki számára készséges. Senkit meg nem vet. Vétkeinket megbocsátja. Kemény szigorában senkit el nem űz. Hiszen teljes kegyelmet hirdet, mellyel hordoz, velünk kegyelmesen bánik, és senkit sem büntet érdeme szerint, Mi más ez, mint kegyelmi idő, amikor teljes bizalommal járulhat mindenki a kegyelem trónja elé.”