Tantárgyleírások

BIBLIKA TEOLÓGIA / SUHAI GYÖRGY

A legtöbb ember Istent próbálja beilleszteni a saját történetébe, pedig valójában magunkat kell megtalálnunk Isten történetében. A kurzus célja, hogy a hallgatók megértsék a világ egyetlen Igaz Történetét, amit a Biblia egésze tár elénk, és felismerjék azokat az alternatív történeteket, amikben általában értelmezzük az életünket.

 

HERMENEUTIKA / SCHAUERMANN TAMÁS

Szeretnénk együtt kialakítani egy olyan szemléletet, amely a Bibliára, mint Isten évszázadokon át tartó kommunikációjára tekint, s amely szövegek megszületésében Isten felhasználta a szerzők teljes személyiségét, élettapasztalatát, szenvedélyét és ismereteit. Igyekszünk azt felfedezni, hogy az egyes szövegekkel pontosan mi volt a célja Istennek és az adott szerzőnek együttesen. Az így megszülető megértést szeretnénk átemelni élethelyzetekbe, ahol mindezt meg lehet élni.

 

DOGMATIKA / KOZÁK PÉTER

A dogmatika (a keresztyén hit rendszerbe foglalva) sokak számára riasztónak, életidegennek tűnhet. Előadásainkban a XXI. század kontextusába ágyazva, gyakorlatiasan, az ember hétköznapi problémáiból és vágyaiból kiindulva vesszük végig a keresztyénség nagy igazságait.

 

EVANGÉLIUMI LELKISÉG / KOZÁK PÉTER

Az imádságról, a bibliaolvasásról, az Isten vezetéséről, a böjtről sokféle torz, törvényeskedő elképzelés kering, ami miatt az Atyához való viszonyunk egészségtelen lesz, eltávolodunk tőle, nyűgnek tartjuk az egészet, esetleg a vallásos neurózis tüneteit mutatjuk. Előadásaink radikálisan kegyelemközpontúan és a megkötöző emberi hagyományoktól mentesen segítenek felfedezni, hogyan lehet – a kereszthordozás közepette is – egyre inkább felszabadult, örömteli és gyermeki kapcsolatunk a Szentháromsággal.

 

MISSZIOLÓGIA / EDE LUZ

Jézus nemcsak az én Megváltóm és Uram, hanem az egész világé. Neki nagy tervei vannak még a világgal és a világban. Ebbe szeretne Jézus téged – ahogy engem is – bevonni! Az életed egy nagy kalanddá válhat! Ott lehetsz, ahol Isten valami egyedülálló dolgot tesz. A missziológia segít megtalálnod a helyed Isten világot átívelő tervében. Benne vagy?

 

BEREGI LÁSZLÓ / LELKIGONDOZÁS

A lelkigondozás alapjainak rövid áttekintése után a hallgatók egy olyan folyamatleírást kapnak, ami abban segíti őket, hogy értő figyelemmel és tisztelettel viszonyuljanak a hozzájuk forduló embertársaikhoz, testvéreikhez. Majd a meghallgatott, felszínre hozott problémákhoz, fájdalmakhoz kapcsolódva át tudják adni a lelkeket gyógyító evangéliumot. Ezen felül néhány speciális témába (pl. függőségek, depresszió) is betekintést nyernek.

 

GYÜLEKEZETI ÉLET / SIPOS ALPÁR SZABOLCS

Képzésünk felekezet-független, de nem gyülekezet-független! A gyülekezetet Isten egyik legfontosabb eszközének a tartjuk a személyes életünkben éppúgy mint a világ felé való missziói küldetésünkben. Alkalmainkon egyrészt azt járjuk körbe, hogyan tudja a gyülekezet betölteni a küldetését a mi életünkben, hogy éretté váljunk, másrészt mint gyülekezeti közösség, hogyan tudjuk betölteni missziói küldetésünket a világban.

 

APOLOGETIKA / SZABADOS ÁDÁM

Az apologetika célja, hogy a diákok a kurzus elvégzése után szilárd meggyőződéssel tudjanak másokat is meggyőzni a keresztény hit igazságáról.  Először megnézzük bibliai alapjait, a különböző stratégiákat, majd feltérképezzük a bennünket körülvevő szellemi környezetet, végül a keresztyénséget érő aktuális kihívásokra (pl. Isten létezése, gender, evolúció) keressük a válaszokat.