Kapcsolódó előadások videói

A Centrál Imareggeli keretében elhangzott alábbi előadások videói részben vagy egészben kapcsolódnak képzésünk anyagához:

SIPOS A. SZABOLCS: A világszemlélet alapkérdései

 

SUHAI GYÖRGY: Az Életfától a családfáig – Isten története és a mi történetünk

 

SIPOS A. SZABOLCS: Tanítványnevelés: a gyülekezet igehirdető-tanító szolgálata tagjai felé

 

SIPOS A. SZABOLCS: A család, mint szolgálatunk alapközössége

 

SCHAUERMANN TAMÁS: A kérdezés művészete

 

LOVAS ANDRÁS: A gyülekezet küldetése – szerepe Isten tervében és a mi életünkben

 

SZABADOS ÁDÁM: A család misztériuma

 

BOLYKI LÁSZLÓ: A gyülekezet, mint Istent imádó, dicsőítő közösség

 

BACZYNKSKI LÁSZLÓ:Lelki vezetés a gyülekezetben

 

SZÜCS LÁSZLÓ: Családtervezés életre szólóan