Szabályzat

I. Hallgatóinktól elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben alapértékeinket, és az alábbi hitbeli alapelveinket, melyek oktatásunk alapját képezik:

  1. Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, tévedhetetlen, ezért hitünk és életünk minden kérdésében legfőbb tekintélynek tartjuk, s az egészet Krisztus-központúan értelmezzük.
  2. Hiszünk az egy, örökkévaló Istenben, aki személyében három: Atya, Fiú, Szentlélek.
  3. Valljuk, hogy az ember a bűn miatt teljesen megromlott, ezért csak kegyelemből, kizárólag Jézus Krisztus keresztáldozata által üdvözülhet hit által.
  4. Hisszük, hogy Isten Szentlelke minden újjászületett hívőben lakozást vesz, és Ő megőriz bennünket az üdvösségre.
  5. Hisszük, hogy Jézus az idők végén visszajön, ítéletet tart és mindent újjá teremt.

II. Iskolánknak az lehet hallgatója, aki legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik, a meghirdetett jelentkezési időszakban beküldi jelentkezését, és megfizeti az éves részvételi hozzájárulást.

III. Hallgatóink kötelezettséget vállalnak az előadásokon való rendszeres és pontos megjelenésre, a kiadott anyagok elolvasására, a különböző (iskolai és házi) dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére.

IV. Hallgatók a részvételi hozzájárulást a tanév kezdete előtt (július 31-ig) egy összegben (kivéve részletfizetési kedvezmény esetében) kötelesek megfizetni. (Aki rajta kívülálló okokból mégsem tudja megkezdeni tanulmányait, az adott év augusztus 20-ig visszaigényelheti a befizetett részvételi hozzájárulása teljes összegét. Aki augusztus 20-tól szeptember 30-ig úgy dönt, hogy valamilyen okból nem kívánja megkezdeni/folytatni tanulmányait, az visszaigényelheti a befizetett részvételi hozzájárulása 50%-át. Aki szeptember 30. után dönt úgy, hogy nem kívánja megkezdeni/folytatni tanulmányait, annak számára semmilyen visszatérítésre nincs mód.)

V. Rászorulók a jelentkezéskor kedvezményt kérhetnek a részvételi hozzájárulás vonatkozásában. Aki kedvezményt kap részvételi hozzájárulásából, ha a tanév során több mint 16 előadásról távolmarad, a következő tanévben nem kaphat kedvezményt.

VI. Képzésünk a személyes részvételre épül. (Ezért hangfelvétel készítéséhez nem járulunk hozzá.) Továbblépésre jogosító, lezárt évnek az számít, ha a hallgató az előadásokon részt vett (a megengedett maximális hiányzás: 8 óra/év, de nem lehet egy oktatási napon 4 óránál többet hiányozni), teljesítette missziói gyakorlatát, valamint valamennyi írásbeli kötelezettségének – legalább 60% eredménnyel – eleget tett (sikertelen dolgozat esetén az év végéig lehetőség van a javításra /maximum három alkalommal/).
Hiányzások pótlására lehetőség van a következő tanévben, de csak az adott évre vonatkozó hiányzási keret figyelembevételével.

VII. Lezárt és teljesített tanév végén lehetőség van írásbeli indoklással a tanulmányok felfüggesztésére, melyet három éven belül lehet folytatni.

VIII. Érdeklődők számára lehetőség van egy tanév során maximum két alkalommal látogatóként részt venni az oktatási napon a férőhelyek függvényében, látogatói díj ellenébe (700.-/óra), előzetes bejelentkezés alapján. A látogatók számára fontos tudnivalókat az érintetteknek megküldjük.

IX. Intézményünk felekezet-független, így nyitott mindenféle felekezeti háttérből érkező jelentkező számára. Hallgatóinktól elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben egymás felekezeti hovatartozását.

X. Fenntartjuk a jogot, hogy a keresztyén etikai normákkal ellenkező magatartást tanúsító, vagy a szabályzatot megszegő, magatartásával az oktatást, vagy mások tanulását zavaró, másokat erőszakosan agitáló, vagy másokhoz tiszteletlenül viszonyuló hallgatókat – akár év közben is – eltanácsoljuk.

XI. Akadémiánk nem akkreditált intézmény, így hallgatói jogviszonyt nem tudunk biztosítani, az iskola által kiállított bizonyítvány pedig államilag nem elismert.