Általános ismertető

Akadémiai képzésünkkel nemcsak ismeretet szeretnénk átadni, hanem a célunk, hogy hallgatóink szívére, lelkiségére, mindennapi éltére, kapcsolataira is hatással legyünk. Ezért képzésünk több összetevőből áll. Havonta egy szombaton iskolarendszerű képzésben előadások hangzanak el. Az itt hallottak elmélyítésére lehetőséget biztosítunk az előadási napot követően egy konzultáció alkalmával. Az oktatási napok között – tantárgytól függően – megtanulandó anyagok, olvasnivalók, gyakorlati feladatok kerülnek kiadásra. Képzésünk része egy egyhetes, interaktív „Fiúság konferencia“, mely a kereszytén lelkiségünk alapjaival foglalkozik. Erre a konferenciára épül rá egy mentori program. Hallgatóink minden évben résztvesznek két missziói gyakorlaton. Aki teljesíti a hároméves program kötelező részét (képzési napok, írásbeli feladatok, konferencia, gyakorlatok) a harmadik év elvégzése után bizonyítványt kap.

Iskolarendszerű képzés – előadások

Képzésünk gerincét az a hároméves oktatási program adja, melyet szeptembertől júniusig, minden hónap második szombatján tartunk 9.00-18.30-ig.

Az első évben sorra vesszük a Biblia valamennyi könyvét. Foglalkozunk keletkezésükkel (bevezetéstan), történeti hátterükkel (kortörténet), főbb hangsúlyaikkal, a Biblia egészében betöltött szerepükkel, kritikusabb részek magyarázatával, és igyekszünk megfogalmazni mindennapi életünkben való hasznát is. Az első év során egy kiadott útmutató segítségével hallgatóink végigolvassák az egész Bibliát.

második évtől biblikateológiát (a Biblia könyveinek központi üzenete), dogmatikát (a keresztyén hit rendszerbe foglalva), hermeneutikát (írásértelmezés módszere) és missziológiát oktatunk.

harmadik évben etikával, lelkigondozással, gyülekezeti életettel, apologetikával (az evangélium képviselete kortársaink felé a mai kultúrában) és evangéliumi lelkiséggel foglalkozunk.

Konzultációs alkalmak

Bár az előadások során is igyekszünk lehetőséget biztosítani a kérdésekre, ugyanakkor az elhangzó előadások általában sok kérdést vetnek föl a hallgatókban, és további gondolatokat indítanak el, melyekre a létszám és az időkeret miatt a képzési napon nem jut elég idő. Ezért ha szeretnéd a hallott előadásokat jobban megérteni, elmélyíteni, továbbgondolni: havi egy alkalommal, az oktatási napot követő hetekben lehetőséget biztosítunk az előadó kérdezésére, reflektálásra kb. 2 órás időkeretben.

A konzultációs csoportba az előadási napok végén jelentkezhetsz be a részvételi díj megfizetésével (lehetőség van a konzultáción való részvételre skype-on is).

Követelmény

Az oktatási napok között – tantárgytól függően – megtanulandó anyagok, olvasnivalók, gyakorlati feladatok kerülnek kiadásra. Az első év során végigolvassuk az egész Bibliát egy kiadott éves beosztás szerint, valamint a második előadási naptól kezdve a nap elején egy rövid beszámolót kell írni az előző alkalmon kiadott törzsanyagból. A második és harmadik évben főleg kiadott könyvekből kell rövid reflexiót írni, megadott szempontok szerint, illetve az előadásokon bemutatott gyakorlati feladtokat kell otthon, önállóan teljesíteni.

Ha a program minden részén részt veszel, akkor havonta egy szombattal, és 1-2 hétközi estével (konzultáció és mentori) kell számolnod, évente egy 5 napos konferenciával (első év előtt, alatt vagy után), és heti kb. 2-3 óra otthoni felkészüléssel (olvasás, tanulás, írásbeli feladatok…).

Fiúság Konferencia

Hallgatóinknak az első év előtt, alatt vagy után kell részt vennie a Fiúság konferencián. Ennek részleteit lásd a Fiúság konferencia menüpontnál.

Mentori csoport

A konferenciát követően 3-5 fős mentori csoportokat indítunk, melyek az evangélium személyes megértésében és megélésében segítenek növekedni. A mentori csoportok meghívásos alapon működnek. Bővebben a Fiúság konferencia menüpont alatt.

Missziói gyakorlat

Mivel elkötelezettek vagyunk a gyakorlatias képzés mellett, ezért félévente minimum egy alkalommal kötelező valamilyen gyakorlati szolgálatban részt venni (vagy a nyári időszakban egyhetes konferencián segítőként), melyet intézményünk gyülekezetekkel és missziós szervezetekkel együttműködve szervez meg, hogy betekintést és személyes tapasztalatot nyerhess különféle szolgálati lehetőségekbe.