PontJézus

PontJézus néven (www.pontjezus.hu) egy digitális szolgálatot is működtetünk. Küldetésünk, hogy a Jézustól kapott missziói parancsot betöltve, Magyarországon minél szélesebb körben online hozzáférést biztosítsunk az evangélium megismeréséhez, elmélyítéséhez és a keresztyén életben való fejlődéshez – mindenkinek, aki érdeklődik Isten iránt, és autentikus válaszokat keres személyes kérdéseire.

Online keresztyén szolgálatunk célja, hogy az emberek az interneten is megismerhessék az evangéliumot, és segítsük őket a lelki növekedés folyamatában (internetes kurzusokkal + személyesen mentorálva e-coach-okkal), hogy érett keresztyénné, és egy élő gyülekezet szolgáló tagjává váljanak.

Azonos evangéliumi alapon álló, elkötelezett szolgáló csapatunk tagjai azon dolgoznak, hogy belépve a virtuális világba, az érdeklődők gondolatvilágához kapcsolódva, számukra érthető módon, torzítás nélkül adják át az evangélium üzenetét személyes (online) beszélgetéseiken keresztül. Az e-coach-ok az életük teljesebb megélésében segítik a kurzusokra jelentkezőket, és evangéliumi megoldást igyekeznek adni a felmerülő problémákra.