Küldetésünk

Küldetésünk, hogy keresztyéneket segítsünk abban, hogy felkészülten és éretten tudják megélni és képviselni keresztyén hitüket a mindennapi életük különböző területein: családjukban, hivatásukban, gyülekezetükben, társadalmunkban, és így elérjük generációnkat az evangéliummal.

Akadémiánk mottójának alapigéje:
Mert Ezsdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és megcselekedje az ÚR törvényét, és tanítsa Izráelben a rendelkezéseket és végzéseket.
(Ezsdrás 7: 10)

Tanulni

Akadémiánk tanuló közösségként értelmezi magát, ahol együtt tanuljuk, kutatjuk a Bibliát, Isten kijelentését, mint ami gondolkozásunk, világszemléletünk alapja.

Tenni

Ugyanakkor nemcsak ismereteket gyűjtünk, hanem szeretnénk mindazt, amit elsajátítunk, tenni, alkalmazni mindennapi életünkben. Szeretnénk „7×24 órás” keresztyének lenni! Otthonunkban, munkánkban, gyülekezetünkben, társadalmunkban egyaránt Isten fiaiként/lányaiként igyekszünk élni.

Továbbadni

Felelősek vagyunk szűkebb és tágabb környezetünkért. Ezért elkötelezettek vagyunk, hogy az evangéliumot továbbadjuk, képviseljük szóval és tettel egyaránt. Törekvésünk, hogy társadalmunknak meghatározó része legyen az evangélium nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is.