Fiúság Konferencia

Minden évben rendezünk két ötnapos, bentlakásos „Fiúság” konferenciát. A konferencia a nevét az istenfiúságról kapta, ami arra a tényre utal, hogy Isten Jézus megváltó munkája által gyermekévé (fiává/leányává) fogadott. Ez a tény, melyet hit által teszünk magunkévá, a keresztyén identitásunk alapja. Konferenciánk ezt a jó hírt és ennek az életünkre, kapcsolatainkra való hatását járja körül, és egyfajta útmutató a hitünk mindennapokban való megélésére nézve. A konferencia előadásokból, áhítatokból, bizonyságtételekből, kiscsoportos és személyes beszélgetésekből áll.

Minden évben kétszer rendezzük meg konferenciánkat (azonos tartalommal) március és augusztus folyamán.

Konferencia I.: 2022. március 14-19. (hétfő 14:00 – szombat 16:00), Dömös
Konferencia II.: tervezett időpont 2022. augusztus 14.-19.

 

Milyen kérdéseket járnak körül a konferencia előadásai?

Árvák vagy fiak: Hogyan találunk örömet keresztyén életünkben? Árvaként vagy szeretett fiúként éljük-e az életünket?

Szívünk bálványai: Könnyen kimondjuk: Isten az Urunk. De vajon mit mutat az életünk? Valóban az nekünk, akinek mondjuk?

Isten gyermekeinek igazsága és identitása: Látva az elveszettségünket, hogyan üdvözülhetünk? Miért is fogad el és áld meg Isten bennünket? Miről is szól valójában az evangélium?

Életünk mozgatórugói: Sokszor csak az életünk felszínes vizsgálatáig jutunk el, és épp ezért a megoldási kísérleteink is felszínesek lesznek. De mik az életünk mély mozgatórugói? Ahol nem a törvény, hanem az evangélium veszi kezelésbe az embert…

Isten gyermekeinek belső megújulása: A keresztyén hívők kaptak egy új identitást: Isten gyermekei lettek. De bennünk is történt valami? Mit jelent, hogy újjászülettünk és a Lélek templomai vagyunk? Mit jelent a Krisztussal való misztikus egység?

A hit útján: Ha Isten „egyszer s mindenkorra” megigazított, akkor van egyáltalán fejlődés, növekedés a keresztyén életben? Mit jelent a megszentelődés? Mit jelent hitből élni?

A megbocsátás: Csak az idő gyógyítja meg a sebeket? Hogyan segít az evangélium emberi kapcsolataink gyógyulásában?

Az evangélium elindít mások felé: Milyen következménye van az Atyával való kapcsolatnak a mindennapjainkra? Istent próbáljuk bevonni a mi terveinkben vagy mi állunk be az Ő tervébe? Mi motivál bennünket a szolgálatban?

A törvény szerepe: Mit jelent az, hogy a keresztyén ember „meghalt a törvénynek”? De ha nem Isten parancsolatai vannak az életünk középpontjában, akkor mi?

Közösség az Atyával: Hogyan tapasztalhatjuk meg az Atya szeretetét a mindennapokban? Intimitás Istennel – lehetséges ez?

 

A konferencia alapigéje: „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.” (Róma 18,15-16)

 

A korábbi konferenciáinkról mondták:

„Tejesen új megvilágításban látom Isten szeretetét az irányomba, és új szempontok szerint látom magam. Teljesen átértékelődik bennem az Atyához való viszony.”

„Előjöttek rejtett, titkolt gondolataim. Sok mindent tudtam elméletben, de átélni nem sikerült annyira, mint most.”

„Hiába vagyok már túl a megtérésen, mégis azt érzem, hogy soha nem láttam még magam ennyire bűnösnek, viszont az evangélium sem volt még ilyen szép nekem.”

„Isten magához vont, újra és még jobban megismerhettem az Ő szívét. Szembesültem, néven nevezhettem a bűneimet, megpuhult a szívem a feleségemmel szemben. Újra átjár Isten tüze.”

„Egy új, örömteli látásmódot adott az evangélium szemlélésében. Megfrissítette lelki életemet, lelki erővel és örömmel töltött el.”

„A csapaton belül tapasztalható őszinteség, közvetlenség eddig át nem élt, felszabadító erővel töltött el.”

„Volt lehetőségem elcsendesedni a hallottak felett. Olyan részét érintették a lelki életemnek az előadások, ami megmozgatott, felkavart.”

__________________________________________________________________________________

  

Konferencia I. – 2022. március 14-19. (hétfő 14 órától szombat 16 óráig)

Jelentkezési határidő: január 31.

__________________________________________________________________________________

Mivel a konferencia egyes alkalmai egymásra épülnek és egy ívet képeznek, ezért csak azok jelentkezését tudjuk elfogadni, akik elkötelezik magukat a konferencia egészén való részvételre!

A konferencia díja (szállás és napi háromszori étkezés): 45.000 Ft

A jelentkezés elfogadása után, amiről majd emailben értesítünk, 10.000.-/fő regisztrációs díj befizetése szükséges. A fennmaradó összeget a helyszínen kell rendezni készpénzben.

Helyszín: 2027 Dömös Kossuth Lajos út 221. – Biblia Centrum Alapítvány

További információért nyugodtan keress bennünket:
fiusagakademia@gmail.com

Regisztráció:

ITT

Letölthető: Fiúság Konferencia meghívó 2022 tavasz


(A konferenciát elsősorban a Fiúság Akadémia hallgatóinak, vezetőknek, és igével szolgálóknak rendezzük. Örömmel várunk másokat is, de a jelentkezésnél a férőhelyek betelése esetén az előbbi csoportok regisztrációját részesítjük előnyben.)