Iskolarendszerű képzés – előadások

Képzésünk gerincét az a hároméves oktatási program adja, melyet szeptembertől júniusig, minden hónap második szombatján tartunk 9.00-18.30-ig.

Az első évben sorra vesszük a Biblia valamennyi könyvét. Foglalkozunk keletkezésükkel (bevezetéstan), történeti hátterükkel (kortörténet), főbb hangsúlyaikkal, a Biblia egészében betöltött szerepükkel, kritikusabb részek magyarázatával, és igyekszünk megfogalmazni mindennapi életünkben való hasznát is. Az első év során egy kiadott útmutató segítségével hallgatóink végigolvassák az egész Bibliát.

második évtől biblikateológiát (a Biblia könyveinek központi üzenete), hermeneutikát (írásértelmezés módszere), missziológiát, és apologetikát (az evangélium képviselete kortársaink felé a mai kultúrában) oktatunk.

harmadik évben rendszerező teológiai tárgyakat: dogmatikát (a keresztyén hit rendszerbe foglalva), etikát és gyakorlati tárgyakat oktatunk: lelkigondozást, és gyülekezeti életet.