Alapértékeink

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy Isten – Jézus Krisztus tökéletes áldozata által – gyermekévé, fiává/leányává fogad. Ennek hite határozza meg identitásunkat, másokhoz és a világ dolgaihoz való viszonyulásunkat.

Valljuk, hogy küldetésünk van ebben a világban. Családi életünket, kapcsolatainkat, hivatásunkat, társadalmi szerepvállalásunkat Isten missziójának részeként tekintjük.

Hangsúlyos számunkra a helyi gyülekezet központi szerepe a keresztyén életben és szolgálatban egyaránt.

Felekezet-független alapon működünk, ezért bármilyen gyülekezeti háttérből szívesen fogadunk hallgatókat, akik keresztyénnek vallják magukat.

Tanításunkban az egyetemes keresztyén hitvallások, közelebbről a reformátori teológia alapján állunk, s ennek megfelelően az egész Bibliát Krisztus-központúan értelmezzük.

Elkötelezettek vagyunk, hogy tanításunk teológiailag igényes, megalapozott, ugyanakkor gyakorlatias, élet-közeli legyen.