Oktatók

Akadémiánkon az oktatást hazai és külföldi, állandó és ideiglenes tanárok, valamint vendégelőadók végzik.

Tanáraink:

Sípos Alpár Szabolcs igazgató

A Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán folytatott teológiai tanulmányokat, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. Öt évig a Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben lelkészi szolgálatot végzett, majd 2001-től 2014-ig a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának igazgatója és tanára volt. A Liebenzelli Misszió magyarországi ágának, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványának vezetője 1999-től 2017-ig. 2015-től a Fiúság Akadémia igazgatója és tanára. Az Evangéliumi Fórum vezetőségi tagja 2006-tól. Gyakran szolgál lelkészek és teológusok között. Feleségével, Zsuzsival, és öt gyermekükkel Biatorbágyon élnek.

Suhai György Ószövetség, biblikateológia

Villamosmérnökként dolgozott egészen addig, míg elhívást nem kapott Istentől teljes idejű tanítói-lelkipásztori szolgálatra. A Saint Louis-i Covenant Theological Seminary-n (az amerikai Presbyterian Church in America nevű felekezet teológiai akadémiáján) szerzett lelkészi képesítést. Hazatérve a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának oktatója lett (2009-2014), 2010-től a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet nógrádi (cigány)missziójának megbízott vezetője. Feleségével, Timivel, Diósjenőn élnek, idejük nagy részét a Nógrád megyei cigányok közt végzett szolgálat teszi ki.

Edgar_Luz

Edgar Luz missziológia

Elektrotechnikusi végzettséggel ment a Liebenzelli Misszió ötéves teológiai szemináriumára, majd az ötéves képzés után 13 évig Equadorban szolgált misszionáriusként, mint gyülekezetplántáló. Emellett kiépítette a helyi gyülekezeti vezetők képzési rendszerét. Jelenleg a Bad-Liebenzellben az ITA Interkulturelle Theologische Akademie (www.ita-info.de) akadémiai vezetője és docense.

Hobbija a gyülekezeti szolgálat, a foci, olvasás, montainbike és a jó filmek. Mottója: „ne várj a jobb időkre, hanem tegyél érte“. Feleségével Gyöngyvérrel és négy gyermekükkel (Mirjam, Marlene, Benjamin és Mark) Stuttgart melletti Altburgban élnek.

Kozák Péter Kozák Péter dogmatika, etika, evangéliumi lelkiség

1981-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának filozófia szakán szerezte meg első mesterdiplomáját 2008-ban, teológiai tanulmányait pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte. 2014 őszétől ugyanitt nyert felvételt a Doktori Iskola rendszeres teológiai alprogramjába. Kutatási témája: a szabadság teológiája. A Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközségben három évet szolgált hatodéves teológusként és beosztott lelkészként. A belfasti Union Theological Collegeban tanult és kutatott a 2015-2016-os tanév során.

Schauermann Tamás hermeneutika

Grafikus a Craetive Grafikai Műhelyben, előtte középiskolai tanárként dolgozott. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze, tréning szemléletű fejlesztő foglalkozásokat tartott. Jelenleg több fajta eszköztár kombinálásával fejleszt tréning folyamatokat. Feleségével, Mónikával két kamasz boldog szülei.

Prof. Dr. Balla Péter kanonizáció

1962-ben született Budapesten. A Budapesti Református Theologiai Akadémiát 1985-ben végezte el. Az Edinburgh-i Egyetemen szerzett PhD fokozatot 1994-ben. Az Alexander von Humboldt-Stiftung ösztöndíjával Heidelbergben végzett kutatásokat 1999-2000-ben. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen habilitált 2001-ben Budapesten. 2002 óta egyetemi tanár a Károli Gáspár Református Egyetem HTK Újszövetségi Tanszékén. 2009 májusától a KRE rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettese, 2011 szeptemberétől az egyetem rektora.

Szabados Ádám apologetika

Az Evangéliumi Fórum vezetője, a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet alapító lelkipásztora, a Divinity honlap szerzője, a KRE-HTK doktorandusza. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete. Feleségével, Dórával két fiút nevelnek.

Beregi Laszlo2  Beregi László lelkigondozás

1967-ben született, eredeti végzettsége villamosmérnök, jelenleg informatikusként dolgozik. 1987 karácsonyán született újjá, a Pasaréti Református Gyülekezet tagja lett, ahol évekig ifjúsági vezető volt. 1999-ben csatlakozott a Grace Ministries Alapítványhoz, 2014. szeptember 1. óta az alapítvány vezetője. 15 éve tanít kegyelemközpontú gondolkodást és lelkigondozást az alapítvány tanfolyamain. 2004 óta a Gyáli Református Gyülekezet tagja. Feleségével Ildikóval Budapesten élnek, fiuk Ábel fizikát tanul Londonban.

 david Dr. David Chapman kanonizáció és szövegtörténet

a Covenant Teológiai Szeminárium (St. Louis/Missouri) Újszövetség és Régészet professzora. Korábban négy évig egyetemi lelkészként dolgozott. Aktív szerepet tölt be helyi és nemzetközi egyházi szolgálatokban és tanításban. Több könyv szerzője: “A Keresztre feszítés ősi zsidó és keresztény percepciója” a “Fülöp-szigetek: Öröm és hálaadás”, a “Jézus pere és keresztre feszítése: szövegek és kommentárok”. Az ESV Archeology Bible szerkesztője, valamint a Thesszalonikabeliekhez írt két levél kommentárján dolgozik. Kutatásai az Újszövetség megbecsülésének növelésére összpontosítanak a releváns zsidó és görög-római irodalom tanulmányozása és régészeti vizsgálatok révén. Felesége Dr. Tasha Chapman, két lányuk van.

Bolyki László gyülekezeti élet / dicsőítés

1973-ban született Budapesten. Zenei tanulmányait a budapesti Bartók Konzervatóriumban és a Zeneakadémián folytatta, jelenleg a Bolyki Brothers énekegyüttes és a Budapesti Fesztiválzenekar tagja. Párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner, lelkigondozó.
Számos publicisztikája mellett eddig három kötete jelent meg: Milyen zenét szeret Isten? (2006), Kegyelem és kalmárszellem (2014), Pedig mi azt hittük (2018).
A Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet tagja és igehirdetője.
Baczynski László  gyülekezeti élet / vezetés

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szervezeti vezetés szakon végzett. Az egyetem elvégzése után a Timóteus Társaság Missziójánál kezdett főállásban szolgálni 1994-ben. Teológiai végzettségét Dallas Theological Seminary-n szerezte Masters in Christian Leadership fokozattal. Budaörsön a Kőszikla Baptista Gyülekezetben az alapító családok egyike volt, feleségével együtt. Közel 10 éven át szolgált a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének elnökségében. Korábban a diákmissziót vezette a Timóteus Társaságnál, 2016 óta a misszió magyarországi vezetője. Érdeklődési területei a lelki vezetés, a tanítvány nevelés és az ifjúsági valamint a fiatal felnőtt generációk evangelizációs szolgálata.

Feleségével, Enikővel és három gyermekükkel Budaörsön élnek.