Fiúság Konferencia lelkészeknek és igével szolgáló munkatársaknak 2018. 03. 11-16.

Ötnapos, bentlakásos „Fiúság” konferenciánk nevét az istenfiúságról kapta, ami arra a tényre utal, hogy Isten Jézus megváltó munkája által gyermekévé (fiává/leányává) fogadott. Ez a tény, melyet hit által teszünk magunkévá, a keresztyén identitásunk alapja. Konferenciánk ezt a jó hírt és ennek az életünkre, kapcsolatainkra való hatását járja körül, és egyfajta útmutató a hitünk mindennapokban való megélésére nézve. A konferencia előadásokból, áhítatokból, bizonyságtételekből, kiscsoportos és személyes beszélgetésekből áll. Márciusban konferenciánkat lelkészeknek és igével szolgáló gyülekezeti munkatársaknak rendezzük. A következő „Fiúság” konferencia időpontja: 2018. március 11-16-ig (vasárnap délutántól péntek délutánig) A konferencia szolgálói csapata (változó összetétellel): Bacskai Bálint és Márti, Büki József és Ági, Csiha Márton és Rachel, Kozák Péter és Virág, Sipos Alpár Szabolcs, Somody Imre és Helga, Suhai György és Timi, Fráter Zsóka ___________________________ Regisztráció: ITT...

Tovább olvasom

Fiúság Konferencia Mátraházán 2017. 08.15.-20.

Határtalan öröm tölti el szívünket, hogy mátraházi konferenciánkon augusztus 15-20. között 43-an újra megfürödhettünk mennyei Atyánk szeretetében. Akadémiánk szervezésében immár ötödik alkalommal emlékeztettük magunkat az evangéliumra, merülhettünk el igazságaiban és dolgozhattuk fel ennek életünkre ható következményeit. Hálásan köszönjük Urunknak, hogy nincs más alap, amire építhetünk, csak Jézus Krisztus és az Ő tökéletes, elvégzett váltságműve, amihez nincs mit hozzátennünk és nem is tudunk. Isten érthetetlen és felfoghatatlan kegyelme és szeretete indítson bennünket, akik most hazatértünk arra, hogy képviseljük Őt családunkban, gyülekezeteinkben és környezetünkben. Hálából szánjuk oda magunkat a Tőle kapott küldtetésre és mindeközben ne felejtsük el, hogy csak a Vele való kapcsolatból...

Tovább olvasom

Elindult az új tanév!

Szeptember 10-én 28 első- és 30 másodéves hallgatóval elindult Akadémiánk második tanéve. Köszönjük a bizalmat, és reméljük, hogy a képzésben való részvétel hasznos és építő lesz minden új és régi diákunk számára, együtt növekedhetük Isten és egymás...

Tovább olvasom