Ha szeretnéd megismerni, megélni és felkészülten továbbadni keresztyénségedet, itt a helyed!

Küldetésünk, hogy keresztyéneket segítsünk abban, hogy felkészülten és éretten tudják megélni és képviselni keresztyén hitüket a mindennapi életük különböző területein: családjukban, hivatásukban, gyülekezetükben, társadalmunkban, és így elérjük generációnkat az evangéliummal.

Aktuális hírek, információk

Fiúság Konferencia Mátraházán 2017. 08.15.-20.

Határtalan öröm tölti el szívünket, hogy mátraházi konferenciánkon augusztus 15-20. között 43-an újra megfürödhettünk mennyei Atyánk szeretetében. Akadémiánk szervezésében immár ötödik alkalommal emlékeztettük magunkat az evangéliumra, merülhettünk el igazságaiban és dolgozhattuk fel ennek életünkre ható következményeit. Hálásan köszönjük Urunknak, hogy nincs más alap, amire építhetünk, csak Jézus Krisztus és az Ő tökéletes, elvégzett váltságműve, amihez nincs mit hozzátennünk és nem is tudunk. Isten érthetetlen és felfoghatatlan kegyelme és szeretete indítson bennünket, akik most hazatértünk arra, hogy képviseljük Őt családunkban, gyülekezeteinkben és környezetünkben. Hálából szánjuk oda magunkat a Tőle kapott küldtetésre és mindeközben ne felejtsük el, hogy csak a Vele való kapcsolatból...

Régebbi hírek